Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Administration i Halmstad

AB SkandiaTransport
Org.nr: 556548-9696
Bolaget skall bedriva iordningställande och transport av fordon, speditions- och transportrörelse samt IT-konsultverksamhet med särskild inriktning inom områden som administration och logistik jämte därmed förenlig verks ...
Aktiebolaget Avectus
Org.nr: 556226-0553
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom områdena företagsledning, ekonomi och administration, leasing av maskiner, förvaltning och handel med fastigheter och värdepapper, råvaror samt utlåningsverksamhet dock ej såd ...
Bildteamet i Halmstad AB
Org.nr: 556303-4015
Bolaget skall bedriva atelje-,reportage-,konst-,rese-,industri- och reklamfotografering, grafisk produktion, reproduktion, tidningsutgivning med data- och multimediateknik samt inom traditionellt tryck, researcharbete in ...
Birgitta Maddison Kontorsservice AB
Org.nr: 559037-4616
Aktiebolaget ska utföra städhjälp, administration och annan kontorsservice, samt handel med värdepapper och därmed förenlig verksamhet.
Brage Partners AB
Org.nr: 556315-5828
Bolaget skall - utan att driva bankrörelse eller sådan rörelse som avses i lag om kreditaktiebolag - direkt eller genom dotterbolag idka finansieringsrörelse avseende lös egendom genom fakturabelåning och'eller fakturakö ...
Brotornet AB
Org.nr: 556073-7677
Bolaget skall driva konsultverksamhet inom administration, ekonomi och juridik, äga och förvalta värdepapper och fastigheter, därmed förenlig verksamhet.
C O M & Company AB
Org.nr: 556714-8670
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom administration, företagsledning samt andra managementstjänster och förvaltning av fast och lös egendom samt därmed förenlig verksamhet.
Carthage Design AB
Org.nr: 556974-9368
Bolaget skall verka genom produktutveckling, design och handel av heminredningsprodukter, accessoarer samt utveckla produkter och utbilda i hållbart företagande, bedriva utbildningsverk- samhet, konsultverksamhet inom ut ...
DELT Active AB
Org.nr: 556828-2882
Föremålet för bolagets verksamhet är konsulttjänster inom utbildning, träning, administration, inköp och försäljning samt handel med värdepapper och därmed förenlig verksamhet.
DIPLOMA ASSISTANS AB
Org.nr: 556783-1333
Aktiebolagets verksamhet ska vara att bedriva administration av personliga assistenter för funktionshindrade, hemtjänst, handel med värdepapper, förvaltning av fast och lös egendom samt idka därmed förenlig verksamhet.
EKARA AB
Org.nr: 559015-2566
Föremålet för bolagets verksamhet är att äga och förvalta aktier och därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall även bedriva konsultverksamhet inom administration, ekonomi och organisation och därmed förenlig verksamhet. ...
Eketånga Förvaltnings AB
Org.nr: 556435-7423
Aktiebolaget ska bedriva förvaltning av och handel med fastigheter, värdepapper och travhästar, konsultverksamhet inom företagsledning och administration jämte därmed förenlig verksamhet.
Fortnight AB
Org.nr: 559023-6831
Bolaget skall utveckla och sälja säkerhetssystem samt mjukvara för användning och administration, jämte därmed förenlig verksamhet.
Galleri Mill AB
Org.nr: 556643-0376
Bolaget verksamhet är handel med konst, konsultverksamhet rörande affärsutveckling, försäljning, administration, samt äga och förvalta fast och lös egendom för egen räkning och därmed förenlig verksamhet.
Gold Dust AB
Org.nr: 559000-5178
Bolaget skall bedriva uthyrning av chaufförer samt konsulttjänster för administration samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall bedriva utförande av extensions inom frisörverksamheten.
GSG Ekonomiservice i Halmstad AB
Org.nr: 556858-4469
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom redovisning, administration och därmed förenlig verksamhet.
Halmstad Administration och Distribution AB
Org.nr: 556027-5629
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att bedriva tjänster inom ekonomiområdet, äga och förvalta anläggningar för automatisk databehandling, bedriva distribution och lagerhållning av varor åt tredje part, äga och f ...
Halmstad Steel Service Centre AB
Org.nr: 559006-0058
Bolaget ska bedriva verksamhet inom metallindustrin, exempelvis genom att tillverka, processa, lagerhålla och tillhandahålla stål samt andra metallprodukter. Bolaget ska vidare erbjuda koncern- interna tjänster inom exem ...
Henrik Otendal Företagsutveckling AB
Org.nr: 556714-9983
Bolaget skall bedriva företags- och organisationsutveckling, tillhandahålla tjänster inom ekonomi- och administration, bild- och ljudproduktion, handel och förvaltning med värdepapper och därmed förenlig verksamhet.
JEAB Assistansservice AB
Org.nr: 556678-0382
Bolaget ska bedriva administration av personliga assistenter för funktionshindrade, handel med värdepapper, samt idka därmed förenlig verksamhet.