Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Adekvat Profil Svenska AB

"Bolaget skall äga och förvalta fastigheter, bedriva fastighetsförvaltning samt i övrigt bedriva därmed förenlig verksamhet."
Finns i branscher på Wedoo: Fastigheter
Org.nr: 556663-3011
Företagsform: Aktiebolag