Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Fastigheter i Halmstad

Fastighets AB Provaren
Org.nr: 556730-0537
Bolaget skall äga och förvalta fastigheter samt därmed förenlig verksamhet.
Fastighets AB Sachsbro
Org.nr: 556715-8133
Bolaget ska äga och förvalta fastigheter och aktier samt därmed förenlig verksamhet.
Fastighets AB Skatstranden
Org.nr: 556823-9957
Bolaget ska bedriva förvaltning av värdepapper och fastigheter samt därmed förenlig verksamhet.
Fastighets AB Slottssippan
Org.nr: 556509-6400
Föremålet för bolagets verksamhet är förvaltning av fastigheter och värdepapper och därmed förenlig verksamhet.
Fastighets Aktiebolaget Acumen
Org.nr: 556270-5078
Bolaget skall äga och förvalta fastigheter, samt även idka därmed förenlig verksamhet.
Fastighets Aktiebolaget Fyrtalet
Org.nr: 556216-3708
Bolaget skall äga och förvalta fastigheter, bedriva handel med aktier och värdepapper, bedriva handel med båtar och därtill hörande utrustning, uthyrning av verkstadsmaskiner samt därmed förenlig verksamhet.
Fastighets Aktiebolaget Kistinge
Org.nr: 556408-4845
Bolaget skall bedriva uthyrning och förvaltning av fastigheter och inventarier och därmed förenlig verksamhet.
Fastighets Aktiebolaget Klammerdamm
Org.nr: 556040-9947
Bolaget skall äga och förvalta fastigheter.
Fastighets Aktiebolaget Vita Bandet
Org.nr: 556331-7956
Bolaget skall bedriva förvaltning och handel av fastigheter och begagnade byggnadsvaror, försäljning av byggmaterial ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Fastighetsaktiebolaget Cevu Väst
Org.nr: 556887-2211
Bolaget ska äga och förvalta fastigheter samt därmed förenlig verksamhet.
FastighetsAktiebolaget Komsper
Org.nr: 556665-5147
Föremålet för bolagets verksamhet är att äga och förvalta fastigheter, aktier, värdepapper och därmed förenlig verksamhet.
Fastighetsaktiebolaget Sachsvik
Org.nr: 556715-8141
Bolaget ska äga och förvalta fastigheter och aktier samt därmed förenlig verksamhet.
Fastighetsbolaget Filen 4 i Halmstad AB
Org.nr: 556713-5941
Bolaget skall förvalta fastigheter samt därmed förenlig verksamhet.
Fastighetsbolaget Giganten Nr 5 KB
Org.nr: 916836-6624
ÄGA OCH FÖRVALTA FASTIGHETER SAMT VÄRDEPAPPER
Fastighetsbolaget HalmstadGruppen AB
Org.nr: 556541-7531
Bolaget skall förvalta och utveckla fastigheter i Halmstads kommun.
Fastighetsbolaget Hertiginnan AB
Org.nr: 556926-2149
Föremålet för bolagets verksamhet är att förvalta värdepapper, fastigheter och därmed förenlig verksamhet.
Fastighetsbolaget Torghörnan i Halmstad AB
Org.nr: 556820-3243
Bolaget skall äga och förvalta fastigheter, direkt eller indirekt, samt bedriva därmed förenlig verksamhet.
Fastighetsbolaget Åkea HB
Org.nr: 916551-0018
Handel med förvaltning av fastigheter.
Fastighetsbyrån Kopparmyntet i Halmstad AB
Org.nr: 556628-6422
Bolaget skall förmedla fastigheter ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Fastighetskonsult i Halmstad ByggAndersson AB
Org.nr: 556321-2520
Bolaget skall bedriva byggnation, mäkleri och uthyrning av fastigheter, handel med värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.