Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

AJ Produkter AB

"Bolaget skall driva försäljning av inredning till kontor och lager, lyft- och transportutrustning samt industriförnödenheter mm. Bedriva leasing- och finansieringsverksamhet av skogs- och transportmaskiner, dock ej sådan verksamhet som avses i lag om bankrö relse eller lag om kreditrörelse, handel med aktier och värdepapper. Bolaget skall äga och förvalta fastigheter. Vidare avel, uppfödning, träning och tävling med hopp- och dressyrhästar. Äga och förvalta aktier i dotterbolag samt i övrigt bedriva därmed förenlig verksamhet."
Org.nr: 556190-7329
Företagsform: Aktiebolag