Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

AJ Sverige AB

"Bolaget skall bedriva skogsbruk, äga och förvalta fastigheter samt i övrigt bedriva därmed förenlig verksamhet."
Finns i branscher på Wedoo: Fastigheter
Org.nr: 556518-8322
Företagsform: Aktiebolag