Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Agrilund AB

"Bolaget skall äga och förvalta värdepapper och fastigheter samt idka därmed förenlig verksamhet."
Finns i branscher på Wedoo: Fastigheter
Org.nr: 556093-9505
Företagsform: Aktiebolag