Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Redovisning i Sundbyberg

AB Grimaldo
Org.nr: 556651-3346
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva taxiverksamhet, garageuthyrning samt konsulttjänster inom ekonomi och redovisning
ACCIDO KONSULT AB
Org.nr: 556717-1854
Aktiebolagets verksamhet ska vara att sälja varor och tjänster till företag och privatpersoner, som ämnar bygga nytt, bygg om, renovera eller reparera sin eller annans egendom, samt massage, träning, ergonomi, redovisnin ...
ashman group AB
Org.nr: 556876-8930
Aktiebolaget ska Investeringar inom olika projekt. Förvaltning av orter och turist hotell, restauranger och marknadsföring. Handelsservice inom olja och bränslen. Hemtjänst. Turistbyrå. Redovisning (organisationsnummer- ...
Björn Axberg AB
Org.nr: 556880-7175
Bolaget skall bedriva konsulttjänster inom företagsledning, ekonomi och redovisning, äga och förvalta värdepapper samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska även bedriva handel med komponenter till verkstadsindustrin i ...
BKS Jonsson Consulting AB
Org.nr: 556861-3888
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom administration, ekonomi, finans, management och redovisning, samt idka värdepappershandel och därmed förenliga verksamheter.
Ciphra Redovisning AB
Org.nr: 556990-8907
Bolaget ska bedriva redovisningskonsultsverksamhet och därmed förenlig verksamhet.
Colding Konsult AB
Org.nr: 556714-1154
Bolaget ska bedriva konsulttjänster inom redovisning och administration samt därmed förenlig verksamhet.
Conreko Konsult AB
Org.nr: 556492-1970
Bolagets verksamhet är skall utgöras av bygg- och anläggningsverksamhet och av redovisningsbyråverksamhet, ekonomikonsultverksamhet, redovisning och bokföring, revision, skatterådgivning och därmed förenlig verksamhet.
Contrax Ekonomikonsult AB
Org.nr: 556585-3552
Bolaget skall bedriva bokföring, redovisning och konsultverksamhet i anslutning därtill, handel med värdepapper, mäkleriverksamhet samt därmed förenlig verksamhet.
Ekonomikonsult Stefan Svalstedt Redovisning AB
Org.nr: 556666-0758
Bolaget skall bedriva konsultationer och rådgivning inom ekonomiområdet och idka därmed förenlig verksamhet.
Första Kontoret AB
Org.nr: 556689-0751
Företaget bedriver försäljning av konsulttjänster inom IT, redovisning och kontorsadministration. Försäljning av lokalinredning och lokaltillbehör. Försäljning av heminredning, textil, sömnad och presentartiklar.
Global Redovisning i Västerort AB
Org.nr: 556985-6395
Bolaget skall ha till ändamål att bedriva konsultverksamhet och utbildningsverksamhet inom: Ekonomi-, redovisnings-, och skatteområdet samt administrativ verksamhet för annans räkning. Utveckling och försäljning av inter ...
Gynnerstedt Consulting AB
Org.nr: 556784-7651
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva verksamhet inom konsultation och uthyrning av interimstjänster inom ekonomi, administration och redovisning på chefsnivå samt däremed förenlig verksamhet.
HANSSON R&R AB
Org.nr: 556570-8624
Bolaget skall bedriva förmedling av reklam och annonser, samt utföra konsulttjänster inom ekonomi och redovisning ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Imonoke B M R AB
Org.nr: 556205-7306
Bolaget skall bedriva konsultationer inom redovisning, handel med aktier och värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Infoduction AB
Org.nr: 556691-0799
Bolaget skall bedriva bokföring, redovisning, kund- och leverantörsreskontra samt lönehantering och rådgivning för små och medelstora företag, konsultverksamhet i ekonomiadministrativa frågor, försäljning, utbildning och ...
Infoduction Consulting KB
Org.nr: 969659-9688
Försäljning, utbildning och distribution av företagsadministrativa och logistik programvaror och därmed förenlig verksamhet i utlandet. Konsultstöd och support vid införande av företagsadministrativa och logistik program ...
JiJBe Consulting AB
Org.nr: 556951-8094
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom ekonomi och redovisning. Bolaget ska även bedriva musikproduktion, komposition, låtskrivning och sång samt därmed förenlig verksamhet.
Koncentrat AB
Org.nr: 556585-6225
Bolaget skall tillhandahålla tjänster för och bedriva utveckling, prototyptillverkning, försäljning, uthyrning, export och import av elektronikprodukter främst för tele-, data-, och radiokommunikation, dataprodukter och ...
Kram's Ekonomicenter AB
Org.nr: 556408-9703
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom redovisning, revision, bokslut, skatterådgivning, bolagsbildning, löneadministration och därmed förenlig verksamhet.