Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Redovisning i Sundbyberg

Kram's Kontors- och Fastighetsservice AB
Org.nr: 556755-4208
Bolaget ska bedriva ekonomisk redovisning, rådgivning, förvaltning av företag och därmed förenlig verksamhet. Företaget ska också bedriva fastighetsförvaltning, utföra enklare reparationer samt arrangera företagsevent. F ...
KronParken HB
Org.nr: 916599-0541
Redovisningsbyrå med bokföring, redovisning, revision och skatterådgivning. Utbildning. Personaluthyrning främst inom transportnäringen, taxi och bud. Handel med värdepapper och därmed förenlig verksamhet.
Lentelius Förvaltnings AB
Org.nr: 556104-1269
Aktieboalget ska bedriva konsultverksamhet inom administration, ekonomi och redovisning och affärsutveckling, bedriva handel med värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Naviera KB
Org.nr: 969695-1343
Bolaget skall driva import, export och handelsrörelse i parti och minut ävensom postorderrörelse inom branschen för guld, silver, ädla stenar, profilkläder, reklam, trycksaker, presentartiklar, pappers- och kontorsmateri ...
Noctem Rex Redovisning Administration och Consulting AB
Org.nr: 556830-2623
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva konsult- verksamhet inom hotell, restaurang och redovisning samt därmed förenlig verksamhet.
Optisol AB
Org.nr: 556546-6751
Bolaget ska verka inom personalbemanning och bedriva rekrytering, utbildning och uthyrning av personal,entreprenadverksamhet inom personalbemanning, kompetensutveckling, personlighetsutveckling, personalutbildning, ekono ...
Redovisningsnytta Mälardalen HB
Org.nr: 969777-6038
Bokföring, redovisning och därtill administrativa tjänster.
Reko ME Konsult AB
Org.nr: 556747-6337
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva redovisning, revision och ekonomisk konsultverksamhet och därmed förenlig verksamhet.
RekoTE AB
Org.nr: 556925-1407
Bedriva redovisning och ekonomisk konsultation samt därmed förenlig verksamhet.
ReLiv Konsult KB
Org.nr: 969755-3148
Bokföring, redovisning samt därmed tillhörande verksamhet.
Resultatekonomi Sverige AB
Org.nr: 556889-7580
Bolaget ska bedriva bokföring och redovisning samt därmed förenlig verksamhet.
Spira Ekonomitjänster HB
Org.nr: 969737-7324
Redovisning och bokföring.
Surplus Redovisning AB
Org.nr: 556744-6751
Bolaget ska bedriva ekonomisk rådgivning och redovisning samt därmed förenlig verksamhet.
Svensk Rörinstallation AB
Org.nr: 556738-1594
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva rör- och sanitetsinstallationer och att bedriva konsultverksamhet inom redovisning och bokföring samt därmed jämförlig verksamhet.