Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Kram's Ekonomicenter AB

"Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom redovisning, revision, bokslut, skatterådgivning, bolagsbildning, löneadministration och därmed förenlig verksamhet."
Finns i branscher på Wedoo: Bokföringsbyrå - Redovisning
Org.nr: 556408-9703
Företagsform: Aktiebolag