Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Bokföringsbyrå i Sundbyberg

ACCIDO KONSULT AB
Org.nr: 556717-1854
Aktiebolagets verksamhet ska vara att sälja varor och tjänster till företag och privatpersoner, som ämnar bygga nytt, bygg om, renovera eller reparera sin eller annans egendom, samt massage, träning, ergonomi, redovisnin ...
Aditro BPO AB
Org.nr: 556601-8080
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att bedriva utveckling, förvaltning, marknadsföring och försäljning av maskinprodukter, programvaror, system, tjänster samt konsulting inom områdena personal- och ekonomiadmini ...
Aktiebolaget Veritas Redovisningsbyrå
Org.nr: 556943-8335
Bolaget skall bedriva bokföringsbyråverksamhet.
Arcada AB
Org.nr: 556663-6873
Föremålet för bolagets verksamhet är att erbjuda tjänster som ekonomisk samt teknisk förvaltning åt bostadsrättsföreningar och fastighetsbolag. Fastighetsmäkleri och därmed förenlig verksamhet.
Arteria Ekonomi AB
Org.nr: 556739-3805
Bolaget skall ha till föremål för sin verksamhet att bedriva redovisningsbyrå samt att förvärva, förvalta och sälja aktier och värdepapper och därmed förenlig verksamhet.
AUWÅ WIDBORG & ÅKERBLOM HB
Org.nr: 916507-4908
Bokförings- och revisionsverksamhet samt konsultverksamhet inom databranschen.
BJ Kameral Service AB
Org.nr: 556271-1498
Bolaget skall utföra bokförings- och redovisningsuppdrag, förvalta kapital, fastighetsförvaltning samt därmed förenlig verksamhet.
Colding Konsult AB
Org.nr: 556714-1154
Bolaget ska bedriva konsulttjänster inom redovisning och administration samt därmed förenlig verksamhet.
Coneco Revisorer AB
Org.nr: 556779-6445
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva redovisningsverksamhet, revisionsverksamhet och ekonomisk rådgivning och därmed förenlig verksamhet.
Contrax Ekonomikonsult AB
Org.nr: 556585-3552
Bolaget skall bedriva bokföring, redovisning och konsultverksamhet i anslutning därtill, handel med värdepapper, mäkleriverksamhet samt därmed förenlig verksamhet.
Dulcecare AB
Org.nr: 556887-9604
Personlig assistans. Bil- och MC- motivlackering. IT-konsultverksamhet. Ekonomi och redovisningstjänster.
Duvbo Trav & Kontorstjänst AB
Org.nr: 556937-3532
Aktiebolaget ska bedriva handel & tävling med travhästar, kontorstjänster samt handel med värdepapper.
Effektiva FVB AB
Org.nr: 556568-8750
Bolaget skall bedriva kamerala tjänster, äga och förvalta fast egendom och värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
FA Real Value AB
Org.nr: 556841-0749
Bolaget ska bedriva ekonomiska, finansiella tjänster, redovisningstjänster och handel med värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Företagshuset A Grinde KB
Org.nr: 969699-7973
Konsultation inom 'ekonomiskatt,'ekonomichefredovisningschef, adm.chefs mm uppdrag samt 'kurserutbildningföreläsningar inom 'ekonomiskatt - och därmed förenlig verksamhet. Handel med böcker - och därmed förenlig verksamh ...
G-B:S BOKFÖRING HB, KÄRRSTRÖM & CO
Org.nr: 916403-8839
BOKFÖRINGSVERKSAMHET
Global Redovisning i Västerort AB
Org.nr: 556985-6395
Bolaget skall ha till ändamål att bedriva konsultverksamhet och utbildningsverksamhet inom: Ekonomi-, redovisnings-, och skatteområdet samt administrativ verksamhet för annans räkning. Utveckling och försäljning av inter ...
Imonoke B M R AB
Org.nr: 556205-7306
Bolaget skall bedriva konsultationer inom redovisning, handel med aktier och värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Impex System AB
Org.nr: 556655-4449
Bolaget skall bedriva handel med billacker med tillbehör och förnödenheter till industriverktyg samt utöva därmed förenlig verksamhet.
Infoduction AB
Org.nr: 556691-0799
Bolaget skall bedriva bokföring, redovisning, kund- och leverantörsreskontra samt lönehantering och rådgivning för små och medelstora företag, konsultverksamhet i ekonomiadministrativa frågor, försäljning, utbildning och ...