Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Contrax Ekonomikonsult AB

"Bolaget skall bedriva bokföring, redovisning och konsultverksamhet i anslutning därtill, handel med värdepapper, mäkleriverksamhet samt därmed förenlig verksamhet."
Finns i branscher på Wedoo: Bokföringsbyrå - Redovisning
Org.nr: 556585-3552
Företagsform: Aktiebolag