Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Koncentrat AB

"Bolaget skall tillhandahålla tjänster för och bedriva utveckling, prototyptillverkning, försäljning, uthyrning, export och import av elektronikprodukter främst för tele-, data-, och radiokommunikation, dataprodukter och dataprogram. Vidare tillhandahålla lä kartjänster och bedriva läkarpraktik, tillhandahålla tjänster för och bedriva redovisning och rådgivning inom ekonomi och företagsledning. Verksamheten skall även innefatta handel med och förvaltning av kapitalmarknadsinstrument samt utbildning och undervis ning inom nämnda områden, samt med dessa förenlig verksamhet."
Finns i branscher på Wedoo: Data - Datakonsult - Ekonomi - Redovisning - Rådgivning
Org.nr: 556585-6225
Företagsform: Aktiebolag