Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Ekonomi i Sundbyberg

A Caring Hand Stockholm Home Health Care Services AB
Org.nr: 556825-0277
Bolaget ska bedriva vård, omsorg, städ och hemtjänstverksamhet. Hushållsnära tjänster, barnomsorgtjänster och hälsoförebyggande medel såsom kosttillskott och stödstrumpa.
AB Grimaldo
Org.nr: 556651-3346
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva taxiverksamhet, garageuthyrning samt konsulttjänster inom ekonomi och redovisning
Aditro Holding AB
Org.nr: 556652-1323
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att äga och förvalta aktier, värdepapper och annan egendom samt att tillhandahålla tjänster inom administration och logistik, förvaltning, marknads- föring och försäljning av s ...
AGT Förvaltning AB
Org.nr: 556411-9997
Bolaget skall bedriva olika konsulttjänster, finansiella tjänster såsom finansförmedling, leasing, factoring, fakturabelåning, fakturaadministration, bokföring, juridisk hjälp, mäkleriverksamhet av fastigheter och företa ...
Airpaka AB
Org.nr: 556925-9095
Bolagets verksamhet skall vara att självt eller genom innehav av aktier eller andelar i andra företag bedriva fabrikations och handelsrörelse inom textil och fritidsbranschen, försäljning av konsulttjänster inom ekonomi, ...
Aktiebolaget Helgoland
Org.nr: 556409-0586
Bolaget ska bedriva försäljning av livsmedel, handel med värde- papper och därmed jämförlig lös egendom samt konsultationer inom management och ekonomi jämte därmed förenlig verksamhet.
Aktiebolaget Holländska Kompaniet
Org.nr: 556060-0289
Bolaget ska bedriva försäljning av livsmedel, handel med värdepapper och därmed jämförlig lös egendom samt konsultationer inom management och ekonomi jämte därmed förenlig verksamhet samt bedriva import och export av liv ...
Arbitrator Consulting AB
Org.nr: 556996-9743
Bolaget skall bedriva konsultation inom ekonomi, företagsförmedling och därmed förenlig verksamhet
Arteria Ekonomi AB
Org.nr: 556739-3805
Bolaget skall ha till föremål för sin verksamhet att bedriva redovisningsbyrå samt att förvärva, förvalta och sälja aktier och värdepapper och därmed förenlig verksamhet.
Backa Teknik & Förvaltning AB
Org.nr: 556713-0769
Bolaget skall bedriva el-, tele- och datainstallationer och projekterings- och konsulttjänster inom samma område, bedriva travhästverksamhet, administrations och kontorsgöromål, förvaltning av värdepapper samt därmed för ...
Backup Event AB
Org.nr: 556757-7191
Bolaget skall bedriva verksamhet med event, sampling och underentreprenader inom dessa områden samt med värdehappershandel samt idka därmed förenlig verksamhet.
Barbro Lorentzon miljökonsult AB
Org.nr: 556124-0184
Bolaget skall utföra konsultationsinsatser på miljöområdet, främst med inriktning mot miljöledningssystem, miljöutredningar och miljörevision. Bolaget skall även bedriva handel med värde-papper.
Belfrage Brothers AB
Org.nr: 556872-0246
Bolaget ska bedriva handel med och konceptutveckling av restauranger, tillverkning och försäljning av konfektion såväl som skräddad textil samt därmed förenlig verksamhet.
Bergström & Karlsson AB
Org.nr: 556858-9609
Bolaget skall bedriva Konsultationer, Bemanning och Catering inom restaurang- och upplevelseeventbranschen samt därmed förenlig verksamhet.
Best Western Hotels Sverige EF
Org.nr: 716416-4621
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen i samarbete med Best Western International Inc, (BWI) genom att för anslutna hotell: a) Ingå avtal varigenom medlem för de av honom anslutna hotel ...
Björn Axberg AB
Org.nr: 556880-7175
Bolaget skall bedriva konsulttjänster inom företagsledning, ekonomi och redovisning, äga och förvalta värdepapper samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska även bedriva handel med komponenter till verkstadsindustrin i ...
BKIND KONSULT AB
Org.nr: 556868-5829
Aktiebolaget ska bedriva konsultverksamhet med inriktning på miljö och hållbarhet, utbildning, konferens och seminarieverksamhet samt business- och produktförmedling till och från Afrikanska länder.
BKS Jonsson Consulting AB
Org.nr: 556861-3888
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom administration, ekonomi, finans, management och redovisning, samt idka värdepappershandel och därmed förenliga verksamheter.
Brunzell Business AB
Org.nr: 556949-2894
Föremålet för bolagets verksamhet är att äga och förvalta fast och lös egendom, utföra konsultuppdrag inom IT, multimedia, fotografering och ekonomi samt därmed förenlig verksamhet.
BST musik AB
Org.nr: 556680-5221
Aktiebolaget ska bedriva konsultationer inom ekonomi, artistförmedling, musikproduktion, handel med musikinstrument, musikstudio, handel med värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.