Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Infoduction Consulting KB

"Försäljning, utbildning och distribution av företagsadministrativa och logistik programvaror och därmed förenlig verksamhet i utlandet. Konsultstöd och support vid införande av företagsadministrativa och logistik programvaror och därmed förenlig verksamhet i utlandet.Bokföring och redovisning samt därmed tillhörande tjänster. Management- och organisationskonsulting samt upphandlings- och utbildningstjänster inom privat och offentlig sektor."
Finns i branscher på Wedoo: Distribution - Logistik - Redovisning
Org.nr: 969659-9688
Företagsform: Kommanditbolag