Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Konst i Djursholm

A&R Private Art AB
Org.nr: 556779-8011
Aktiebolaget ska bedriva förmedling av konst och antikviteter, rådgivning vid köp och försäljning av konst, personaluthyrning vid behov samt därmed förenlig aktivitet.
Aktiebolaget Familia
Org.nr: 556069-8275
Bolaget skall köpa och sälja fastigheter, konst, antikviteter och värdehandlingar, bedriva agenturrörelse huvudsakligen avseende korta varor och industriförnödenheter, finansiering i samband därmed dock ej sådan verksamh ...
Aktiebolaget Finestor
Org.nr: 556366-4654
Bolaget skall bedriva förmedling av fastigheter och krediter utan att därmed bedriva sådan verksamhet som avses i lagen om bankrörelse och lagen om kreditaktiebolag, konsultverksamhet avseende finansiering och privatekon ...
Aktiebolaget Fyrinvest
Org.nr: 556317-5735
Bolaget skall bedriva handel med aktier, optioner och räntebärande värdepapper i huvudsak på kort och medellång sikt. Bolaget skall även bedriva handel med filatelistiska objekt, antikviteter, äkta mattor och konst.
Aktiebolaget Pafigo
Org.nr: 556882-8676
Bolaget skall bedriva musikproduktion, inspelning och utgivning av inspelad musik och annan ljudupptagning samt närliggande verksamhet, utbildning och föreläsningar inom konst, musik, dans och därmed förenliga konstarter ...
Altoni AB
Org.nr: 556794-9259
Bolaget ska köpa, sälja, hyra ut och förvalta lös och fast egendom (inklusive aktier, värdepapper, fastigheter, konst och antikviteter) samt direkt och indirekt genom dotter- och intressebolag aktivt tillhandahålla riskk ...
Applied Partner & Arts PG AB
Org.nr: 556657-1401
Bolaget ska bedriva rådgivning och s k management consulting till företag och privatpersoner. Tjänsterna omfattar coaching, utveckling av organisation och affärsstrategier. Handel med fasta tillgångar och lösöre, främst ...
Art and More AB
Org.nr: 556914-4750
Bolaget skall driva nationell samt internationell handel med konst och antikviteter, litteratur, designprodukter, inrednings- och presentartiklar, agentur-, galleri- e-handel- och caférörelse samt rådgivning och därmed f ...
Art Baltex HB
Org.nr: 969664-2678
Bolaget skall bedriva handel med konst och värdepapper, bedriva finansiell verksamhet samt lämna konsultationer inom nämnda områden samt bedriva därmed förenlig verksamhet.
CAAB China Arts AB
Org.nr: 556304-0780
Bolaget skall driva förlagsverksamhet såsom översättning av böcker samt köp och försäljning av antikviteter och eller konst. Vidare skall bolaget driva handel med värdepapper samt därmed sammanhängande verksamhet.
Cardomin AB
Org.nr: 556310-5906
Bolaget ska ha till sitt föremål för sin verksamhet att idka ekonomisk och juridisk konsultverksamhet och därmed förenlig verksamhet. Vidare ska bolaget ha till ändamål för sin verksamhet att äga och förvalta konst, fast ...
CAVE Residential AB
Org.nr: 559014-9299
Bolaget skall bedriva fastighetsförmedling, fastighetsförvaltning och uthyrning, fastighetsunderhåll, juridiska konsultationer, organisations- och administrationskonsultationer, handel med värdepapper, handel med konst o ...
Cecilia Hillström Gallery HB
Org.nr: 969748-0672
Handel med konst och konstföremål. Konsulttjänster avseende värdering av konst, konstsamlande och utställningsverksamhet. Skribent- och föredragsuppdrag. Konsulttjänster avseende kultursponsring.
CeSu Invest AB
Org.nr: 556625-5856
Bolaget skall driva verksamhet inom områdena ekonomisk-, organisatorisk- och ledarskapskonsultation, utbildning och föredragshållande, författande och journalistik samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall också bed ...
DATAKONKRET AB
Org.nr: 556316-5413
Bolaget skall driva konsultarbete, försäljning av programvaror och hårdvaror inom AU-ADB, äga samt förvalta fastigheter, värdepapper och konst samt därmed förenlig verksamhet.
Datakonkret Holding AB
Org.nr: 556556-1569
Bolaget skall bedriva konsultarbete, försäljning av programvaror och hårdvaror inom AU-ADB, äga, förvalta, uthyra samt sälja fastigheter, värdepapper och konst samt därmed förenlig verksamhet.
Djursholms Bokantikvariat HB
Org.nr: 969620-4552
Handel med böcker, frimärken, konst, antikviteter samt därmed förenlig verksamhet.
Doktor Edwall AB
Org.nr: 556820-9570
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet och företagsutveckling, undervisning, utbildning och praktik inom i första hand medicin, odontologi och friskvård samt konsulttjänster och därmed förenlig verksamhet, även styrelseup ...
Duett interior AB
Org.nr: 556902-1339
Aktiebolaget ska bedriva konsultverksamhet inom inredning, mode och konst. Försäljning av designföremål och mode.
Enebybergs Sjukgymnastik & Rehab AB
Org.nr: 556696-0950
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva sjukgymnastik, hälso- och friskvård i anslutning härtill, handel med värde- papper, konst och antikviteter ävensom annan härmed jämförlig verksamhet.