Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Applied Partner & Arts PG AB

"Bolaget ska bedriva rådgivning och s k management consulting till företag och privatpersoner. Tjänsterna omfattar coaching, utveckling av organisation och affärsstrategier. Handel med fasta tillgångar och lösöre, främst avseende bilar och båtar, investering och mäkleri av aktier, konst, antikviteter och fastigheter. Bolaget ska även bedriva integration av olika konstformer i näringslivet. Med konstformer avses musik, teater, bildkonst, design och omfattar såväl konstnärliga produkter som processer och metoder. Även utbildning inom dessa områden, framställning och förmedling av tjänster och konstnärliga produkter ingår, liksom rådgivning inom konst och införande av konstnärliga processer som alternativa arbetssätt inom näringslivet omfattas samt därmed förenlig verksamhet."
Finns i branscher på Wedoo: Antikviteter - Bilar - Coaching - Fastigheter - Förmedling - Konst - Konsult - Rådgivning
Org.nr: 556657-1401
Företagsform: Aktiebolag