Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Fastigheter i Djursholm

2Connect Drift AB
Org.nr: 556364-3815
Bolaget ska bedriva verksamhet med med förvaltning och ägande av värdepapper och fastigheter samt bedriva därmed förenlig verksamhet.
AB Baginski & Partner
Org.nr: 556592-6747
Föremålet för bolagets verksamhet är datakonsultverksamhet inom hård- och mjukvara (även utveckling av mjukvara) och konsultverksamhet inom mekatronik ävensom idka därmed förenlig verksamhet. Vidare föremål för företaget ...
Acropatent AB
Org.nr: 556855-9842
Bolaget ska bedriva patentbyråverksamhet åt svenska och utländska rättsobjekt, med särskild inriktning på immaterialrätt och närliggande tekniska och affärsjuridiska områden, samt idka därmed förenlig verksamhet. Bolage ...
Adderum AB
Org.nr: 556873-3207
Aktiebolagets verksamhet ska vara att bedriva produktion och försäljning av fastigheter, konsultverksamhet avseende affärsplanering och fiansering samt konsulttjänster avseende kommunikation, marknadsföring, journalistik ...
Addlease AB
Org.nr: 556275-3102
Aktiebolaget ska bedriva förvaltning av värdepapper och andra finansiella instrument samt därmed förenlig verksamhet och bedriva uthyrning och förmedling av konsulter inom fastighets- och byggbranschen, främst inom uthyr ...
AEC FASTIGHETER KB
Org.nr: 916640-0995
ÄGA OCH FÖRVALTA FASTIGHETER
AI Executive Search Christian Persson AB
Org.nr: 556783-5912
Bolaget ska bedriva chefsrekrytering, konsultverksamhet inom ledarskap, individutveckling, redovisning, finansiering och affärutveckling samt förvalta fastigheter och värdepapper och därmed förenlig verksamhet.
Aktie-EkonomiCentrum & Fastigheter i Djursholm AB
Org.nr: 556444-4544
Bolaget skall bedriva förvaltning och handel med fastigheter och värdepapper ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Aktiebolaget Blomstergårdar
Org.nr: 556023-4238
Bolaget skall äga och förvalta fastigheter huvudsakligen avsedda för bostadsändamål för äldre, att driva sjukhem, att tillhandahålla sådana tjänster som förekommer i s k servicehus och i sjukhemsverksamhet och att idka m ...
Aktiebolaget Familia
Org.nr: 556069-8275
Bolaget skall köpa och sälja fastigheter, konst, antikviteter och värdehandlingar, bedriva agenturrörelse huvudsakligen avseende korta varor och industriförnödenheter, finansiering i samband därmed dock ej sådan verksamh ...
Aktiebolaget Finestor
Org.nr: 556366-4654
Bolaget skall bedriva förmedling av fastigheter och krediter utan att därmed bedriva sådan verksamhet som avses i lagen om bankrörelse och lagen om kreditaktiebolag, konsultverksamhet avseende finansiering och privatekon ...
Aktiebolaget Pafigo
Org.nr: 556882-8676
Bolaget skall bedriva musikproduktion, inspelning och utgivning av inspelad musik och annan ljudupptagning samt närliggande verksamhet, utbildning och föreläsningar inom konst, musik, dans och därmed förenliga konstarter ...
Aktiebolaget Sandhamns Solhem
Org.nr: 556026-8798
Bolaget skall äga och förvalta fastigheter på Sandhamn samt utöva därmed förenlig verksamhet.
Aktiebolaget Sjöräven
Org.nr: 556777-8666
Bolaget ska bedriva chefsrekrytering, konsultverksamhet inom ledarskap, individutveckling, redovisning, finansiering och affärsutveckling samt förvalta fastigheter och värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Almost Anything AB
Org.nr: 559031-6179
Bolaget skall bedriva import och export av livsmedelsvaror för försäljning samt restaurangverksamhet. Bolaget skall även bedriva konsultverksamhet inom fastighetsförvaltning och administration samt uthyrning av egna elle ...
Altaque AB
Org.nr: 556947-0957
Aktiebolaget ska äga, förvalta och hya ut fastigheter samt köpa och sälja fast och lös egendom, värdepapper och därmed förenlig verksamhet.
Altoni AB
Org.nr: 556794-9259
Bolaget ska köpa, sälja, hyra ut och förvalta lös och fast egendom (inklusive aktier, värdepapper, fastigheter, konst och antikviteter) samt direkt och indirekt genom dotter- och intressebolag aktivt tillhandahålla riskk ...
Amator AB
Org.nr: 556663-8507
Bolaget ska bedriva handel och förvaltning av fastigheter, skog, handel med aktier, uppdragstjänster inom konstbranschen samt bedriva rådgivning inom finansiering, organisationsfrågor och ekonomi och därmed förenlig verk ...
Anders Böös AB
Org.nr: 556630-8838
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom finans- och fastighetsrelaterade frågor samt bedriva förvaltning av fastigheter och värdepapper.
Anna Bonnier Productions AB
Org.nr: 556325-1502
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom management, affärsutveckling, finans, eventproduktion samt äga och förvalta värdepapper, fastigheter och därmed förenlig verksamhet.