Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Aktiebolaget Finestor

"Bolaget skall bedriva förmedling av fastigheter och krediter utan att därmed bedriva sådan verksamhet som avses i lagen om bankrörelse och lagen om kreditaktiebolag, konsultverksamhet avseende finansiering och privatekonomiska frågor, leasingverksamhet avseende kontorsmaskiner och datorer, äga och förvalta fast egendom, värdepapper, veteranbilar och konst samt därmed förenlig verksamhet."
Finns i branscher på Wedoo: Bygg - Fastigheter - Förmedling - Konst - Konsult
Org.nr: 556366-4654
Företagsform: Aktiebolag