Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Konsult i Djursholm

2Connect Drift AB
Org.nr: 556364-3815
Bolaget ska bedriva verksamhet med med förvaltning och ägande av värdepapper och fastigheter samt bedriva därmed förenlig verksamhet.
47Ans Redovisning AB
Org.nr: 556575-6854
Aktiebolaget ska utföra konsultation inom redovisning och revision.
A&K Forslund Consulting AB
Org.nr: 556760-1843
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom managementfunktioner och effektivisering av bolag samt inom biologi och medicinområdet och därmed förenlig verksamhet.
A. Cedronius AB
Org.nr: 556358-8788
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att bedriva konsultverksamhet inom området affärsutveckling med inriktning på företagsledning, marknadsföring och försäljning, och idka därmed förenlig rörelse. Bolaget skall o ...
AB Baginski & Partner
Org.nr: 556592-6747
Föremålet för bolagets verksamhet är datakonsultverksamhet inom hård- och mjukvara (även utveckling av mjukvara) och konsultverksamhet inom mekatronik ävensom idka därmed förenlig verksamhet. Vidare föremål för företaget ...
AB Bele Verksamhetsutveckling
Org.nr: 556776-8410
Bolagets verksamhet är att på konsultbasis främja kunders produktivitets- och verksamhetsutveckling för högre lönsamhet, samt att bedriva import av drycker för vidareförsäljning.
AB ExperiCon Management Consulting - GH
Org.nr: 556712-2451
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet avseende företags- organisation och information, inklusive ekonomi och admini- strativa system. Idka handel med aktier och andra värdepapper samt uthyrning av semesterbostäder och ...
AB Pubkonsulterna & Co
Org.nr: 556657-4645
Föremålet för bolagets verksamhet är utarrendering av restauranglokal samt konsult och rådgivning inom restaurangbranchen och därmed förenlig verksamhet.
AboutFuture Stockholm AB
Org.nr: 556941-5408
Aktiebolaget ska bedriva konsultverksamhet inom hållbar affärsutveckling och ansvarsfullt företagande avseende företagsstrategi, organisation, ledning, information, kommunikation och varumärke, bedriva design, import och ...
Abramowicz Consulting AB
Org.nr: 556933-6091
Bolaget ska kunna vara rådgivare inom verksamhets- och IT- utvecklingsområdet liksom det finansiella området åt organisationer, myndigheter och företag samt kunna genomföra rekommenderade förslag och därmed förenlig verk ...
Adamssongruppen AB
Org.nr: 556045-7243
Bolaget skall dels att publicera, utgiva och distribuera litteratur för och om barn och barn och föräldrar, dels utveckla, producera och marknadsföra produkter för barnfamiljer, barn och föräldrar inom framför allt följa ...
Addlease AB
Org.nr: 556275-3102
Aktiebolaget ska bedriva förvaltning av värdepapper och andra finansiella instrument samt därmed förenlig verksamhet och bedriva uthyrning och förmedling av konsulter inom fastighets- och byggbranschen, främst inom uthyr ...
Adludo AB
Org.nr: 556865-9030
Utveckling och försäljning av verktyg och utbildningar baserade på spelmekaniker som förstärker förändringsprocesser, inlärning, kreativa processser och affärsutveckling och annan därtill hörande verksamhet.
AdMeliora AB
Org.nr: 556807-6441
Bolaget skall ha till föremål för sin verksamhet att erbjuda konsultverksamhet primärt inom områdena marknadsföring och försäljning. Bolaget kommer främst att vara verksamhet i Sverige och Norden.
Admire Group AB
Org.nr: 556150-3086
Bolaget skall driva konsultverksamhet i frågor rörande individuell utveckling, verksamhetsutveckling och informationsteknologi samt handel med utrustning för dessa och närliggande områden och utöva annan därmed förenlig ...
Advisio AB
Org.nr: 556463-9903
Bolaget skall bedriva handel med värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
AETEB Holding AB
Org.nr: 556931-7265
Föremålet för bolagets verksamhet är förvaltning och utveckling av fastighetsrörelser, holdingbolag för annat ägande samt konsultverksamhet inom fastighets- och marinbranschen.
AGLA Konsult AB
Org.nr: 556790-9931
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom områdena kvalitetssäkring, utbildning och administrativa tjänster samt därmed förenlig verksamhet.
Ahlqvist IT-konsult AB
Org.nr: 556783-0228
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom IT, äga och förvalta värdepapper samt annan därmed förenlig verksamhet.
Akajo AB
Org.nr: 556979-0503
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom IT-, TV-, telecom- , logistik- , detaljhandel-, ergonomi- , friskvårds-, och funktionshinderområdena, samt därtill förenlig verksamhet. Företaget skall även bedriva utbildning ...