Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

AI Executive Search Christian Persson AB

"Bolaget ska bedriva chefsrekrytering, konsultverksamhet inom ledarskap, individutveckling, redovisning, finansiering och affärutveckling samt förvalta fastigheter och värdepapper och därmed förenlig verksamhet."
Finns i branscher på Wedoo: Fastigheter - Redovisning
Org.nr: 556783-5912
Företagsform: Aktiebolag