Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Redovisning i Djursholm

47Ans Redovisning AB
Org.nr: 556575-6854
Aktiebolaget ska utföra konsultation inom redovisning och revision.
AI Executive Search Christian Persson AB
Org.nr: 556783-5912
Bolaget ska bedriva chefsrekrytering, konsultverksamhet inom ledarskap, individutveckling, redovisning, finansiering och affärutveckling samt förvalta fastigheter och värdepapper och därmed förenlig verksamhet.
Aktiebolaget Sjöräven
Org.nr: 556777-8666
Bolaget ska bedriva chefsrekrytering, konsultverksamhet inom ledarskap, individutveckling, redovisning, finansiering och affärsutveckling samt förvalta fastigheter och värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Berga Konsult AB
Org.nr: 556340-1289
Aktiebolagets verksamhet ska vara att bedriva ekonomisk rådgivning inom redovisning och administration samt därmed förenlig verksmahet.
Concorde Invest AB
Org.nr: 556462-3600
Bolaget skall bedriva administration samt redovisning, bokföring samt därmed förenlig verksamhet.
Dahlström Förvaltning AB
Org.nr: 556771-5569
Bolaget skall driva konsultverksamhet inom management och redovisning, äga och förvalta fast och lös egendom samt värdepapper samt idka därmed förenlig verksamhet.
Dahlström Invest AB
Org.nr: 556771-5551
Bolaget skall driva konsultverksamhet inom management, chefsrekrytering och redovisning, äga och förvalta fast och lös egendom samt värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Elax Ekonomi AB
Org.nr: 556870-4513
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom redovisning, beskattning, ekonomi, företagsrådgivning, bedriva kapital- förvaltning, idka handel med värdepapper och fastigheter samt därmed förenlig verksamhet.
Energy Economy Management-EEM AB
Org.nr: 556896-3523
Energy Management: Konsulttjänster inom Energisystemanalys, Energiekonomi, Marknadsreglering, Transmissionsinvesteringar, Marknadsinvesteringar. Economy Management: Chef att hyra inom ekonomi, redovisning och koncernredo ...
Framnäsviken Konsult AB
Org.nr: 559011-8591
Bolagets verksamhet är redovisning, bokföring, pappershandel samt därmed förenlig verksamhet
Midano AB
Org.nr: 556759-8007
Bolagets verksamhet skall vara att bedriva fastighetsrörelse innebärande att förvärva, förvalta, förädla och försälja bostads-, kontors-, butiks-, och industrifastigheter och andra jämförliga fastigheter. Vidare skall bo ...
Mimer Bokföring AB
Org.nr: 556082-5068
Föremålet för bolagets verksamhet är redovisning, köp och förvaltning av värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Nyllinge Wellness NyWell AB
Org.nr: 556919-7394
Försäljning av varor och tjänster inom kost- och näringsrådgivning. Försäljning av tjänster inom redovisning och ekonomisk styrning.
Pi Eldblom Konsult AB
Org.nr: 556841-8023
Aktiebolaget ska bedriva verksamhet inom PR, information, marknadsföring, redovisning, biodling, handel med värdepapper och därmed förenlig verksamhet.
Spruce Equestrian Djursholm AB
Org.nr: 556922-8397
Aktiebolaget har till föremål för sin verksamhet att bedriva försäljning och utbildning inom området hästnäring samt upp- födning av hästar och därmed förenlig verksamhet. Aktiebolaget skall äga och förvalta fastigheter ...
T4 Ekonomi KB
Org.nr: 969766-3541
Konsultering inom redovisning, revision och ekonomi.
Tore Löfgren Konsult Handelsbolag
Org.nr: 969716-3294
Konsultverksamhet inom redovisning, controlling, företagsanalys, kredit.
Vasa Redovisningsbyrå AB
Org.nr: 556743-6711
Bolaget ska bedriva verksamhet omfattande redovisning, bokföring och ekonomiska konsultationer samt därmed förenlig verksamhet.