Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Spruce Equestrian Djursholm AB

"Aktiebolaget har till föremål för sin verksamhet att bedriva försäljning och utbildning inom området hästnäring samt upp- födning av hästar och därmed förenlig verksamhet. Aktiebolaget skall äga och förvalta fastigheter och äga och driva jordbruks- fastigheter. Aktiebolaget skall även bedriva redovisning och marknadsföring på uppdrag. Aktiebolaget skall även placera sitt kapital i räntebärande papper, aktier, fonder eller andra marknadsinstrument som kan ge avkastning på investerat kapital. Bolaget skall ej bedriva verksamhet som avses i bankrörelselagen eller lagen om finansieringsverksamhet."
Finns i branscher på Wedoo: Bokföringsbyrå - Fastigheter - Hästar - Marknadsföring - Redovisning
Org.nr: 556922-8397
Företagsform: Aktiebolag