Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Bokföringsbyrå i Djursholm

Aktiebolaget Lars Enslöf
Org.nr: 556326-3077
Bolaget skall bedriva uppdragsverksamhet inom företrädesvis det ekonomiska och finansiella området - utan att driva bankrörelse eller sådan rörelse som avses i lagen (1963:76) om kreditaktiebolag och lag om bankrörelse d ...
Aktiebolaget Solinor
Org.nr: 556302-2978
Bolaget skall bedriva fastighetsförvaltning, köp och försäljning av värdepapper, konsultverksamhet avseende ekonomi och administration samt därmed förenlig verksamhet.
Allmine AB
Org.nr: 556425-6138
Bolaget skall direkt eller genom dotterbolag äga och förvalta fast egendom och värdepapper, bedriva finansiell råd- och kreditgivning, dock ej sådan verksamhet som avses i lag om bankrörelse eller i lag om kreditrörelse, ...
Almendal Utbildning AB
Org.nr: 556588-7279
Bolaget skall bedriva utbildningsverksamhet och därmed förenlig verksamhet.
Capitea AB
Org.nr: 556749-0478
Bolaget ska bedriva uthyrning av personal.
Corundum AB
Org.nr: 556630-9687
Aktiebolaget ska bedriva konsultverksamhet inom verksamhets- utveckling. Förvaltning av fast och lös egendom.
Danderyds Administrations- och Bokförings- service AB
Org.nr: 556375-4893
Bolaget skall verka som redovisningskonsult ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Djursholm Förvaltning AB
Org.nr: 556838-5305
Aktiebolaget ska bedriva förvaltning av fast och lös egendom samt konsultverksamhet inom affärsutveckling och organisationsstrategi jämte därmed förenlig verksamhet.
Eddainvest International AB
Org.nr: 556139-8347
Bolaget skall bestå av handel med fast egendom, värdepapper att bedriva konsulterande verksamhet inom områdena management, ekonomitjänster och bokföringstjänster samt därmed förenlig verksamhet.
Elax Ekonomi AB
Org.nr: 556870-4513
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom redovisning, beskattning, ekonomi, företagsrådgivning, bedriva kapital- förvaltning, idka handel med värdepapper och fastigheter samt därmed förenlig verksamhet.
Fastfinans Stockholm AB
Org.nr: 556577-8577
Bolaget ska bedriva ekonomisk analys och konsultation avseende fastigheter och boende.
Framnäsviken Konsult AB
Org.nr: 559011-8591
Bolagets verksamhet är redovisning, bokföring, pappershandel samt därmed förenlig verksamhet
Henrik Axelson Consulting AB
Org.nr: 556914-2838
Bolaget skall driva byggnadsverksamhet, handel med värdepapper samt äga och förvalta fast egendom och idka därmed förenlig verksamhet Bedriva konsultverksamhet inom området företags- ledning, ekonomisk styrning och admin ...
Kinnman Ekonomi- & Fastighetskonsult AB
Org.nr: 559022-8267
Konsultverksamhet inom ekonomi och administration samt renovering och förädling av fastigheter och bostadsrätter.
Midano AB
Org.nr: 556759-8007
Bolagets verksamhet skall vara att bedriva fastighetsrörelse innebärande att förvärva, förvalta, förädla och försälja bostads-, kontors-, butiks-, och industrifastigheter och andra jämförliga fastigheter. Vidare skall bo ...
Mimer Bokföring AB
Org.nr: 556082-5068
Föremålet för bolagets verksamhet är redovisning, köp och förvaltning av värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
New Future P4 AB
Org.nr: 556793-6736
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom administration samt äga och förvalta fast och lös egendom inbegripet aktier och andelar, samt bedriva därmed förenlig verksamhet.
Oesman Consulting AB
Org.nr: 556593-5615
Bolaget ska bedriva redovisningsverksamhet.
Pi Eldblom Konsult AB
Org.nr: 556841-8023
Aktiebolaget ska bedriva verksamhet inom PR, information, marknadsföring, redovisning, biodling, handel med värdepapper och därmed förenlig verksamhet.
Redomica AB
Org.nr: 556674-2960
Bolaget skall bedriva redovisningsverksamhet, ekonomisk konsultation och personaluthyrning samt idka därmed förenlig verksamhet.