Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Midano AB

"Bolagets verksamhet skall vara att bedriva fastighetsrörelse innebärande att förvärva, förvalta, förädla och försälja bostads-, kontors-, butiks-, och industrifastigheter och andra jämförliga fastigheter. Vidare skall bolaget bedriva med förestående verksamhetsgrenar förenlig rörelse, inkluderande bland annat tillhandahållande av servicetjänster såsom fastighetsskötsel och renoveringar av fastigheter. Redovisning, bokföring, revision, skatterådgivning och ekonomisk konsultationsverksamhet samt idka därmed förenlig verksamhet."
Org.nr: 556759-8007
Företagsform: Aktiebolag