Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Marknadsföring i Djursholm

A. Cedronius AB
Org.nr: 556358-8788
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att bedriva konsultverksamhet inom området affärsutveckling med inriktning på företagsledning, marknadsföring och försäljning, och idka därmed förenlig rörelse. Bolaget skall o ...
Act 4 You Marketing AB
Org.nr: 556935-0175
Bolaget ska utföra konsulttjänster inom sälj och marknadsföring, bedriva artistbokningar, företagsevenemang, konserter, management, fastighetsförvaltning, bygg och fastighetsvård, handel med värdepapper och därmed förenl ...
Adderum AB
Org.nr: 556873-3207
Aktiebolagets verksamhet ska vara att bedriva produktion och försäljning av fastigheter, konsultverksamhet avseende affärsplanering och fiansering samt konsulttjänster avseende kommunikation, marknadsföring, journalistik ...
AdMeliora AB
Org.nr: 556807-6441
Bolaget skall ha till föremål för sin verksamhet att erbjuda konsultverksamhet primärt inom områdena marknadsföring och försäljning. Bolaget kommer främst att vara verksamhet i Sverige och Norden.
Alps Trade & Consulting AB
Org.nr: 559026-4932
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva konsultuthyrning inom områdena management, projektledning, marknadsföring, reklam, media, import och handel och därmed förenlig verksamhet. Vidare skall bolaget bedriva fö ...
Ann Hedström Consulting AB
Org.nr: 556857-7109
Företaget ska bedriva konsultverksamhet av rekryteringstjänster 'ocheller ge strategisk rådgivning inom områden som karriär- planering, coachning, marknadsföring, organisations- och affärsutveckling.
Ann-Christine Hagberg AB
Org.nr: 556594-9483
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom marknadsföring och marknadskommunikation, äga och förvalta värdepappe samt bedriva därmed förenlig verksamhet.
Arbete & Samtal i Sverige AB
Org.nr: 556825-7066
Bolaget ska bedriva coaching enligt internationella normer, undervisning och mentoring både mot privatpersoner och företag. Marknadsföring, försäljning av varor och tjänster inom coaching och undervisning. Hantering av f ...
Ardea AB
Org.nr: 556565-5569
Aktiebolaget ska bedriva marknadsföring och försäljning av s.k lifeprodukter och inredningsdetaljer samt idka därmed förenlig verksamhet.
Aslan Stockholm AB
Org.nr: 556378-6184
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet huvudsakligen inom marknadsföring och information, köp och försäljning av konsumentvaror, företrädesvis present- och researtiklar, distribution och försäljning av resor och tjänste ...
Asomeda Development AB
Org.nr: 556902-1156
Bolaget skall bedriva primärvård, husläkarverksamhet, habilitering, palliativ medicin, företagshälsovård, förebyggande hälsovård som vaccinationer, hälsoundersökningar, medicinsk utbildning och konsultverksamhet. Tillhan ...
Baumeister Sweden AB
Org.nr: 556686-6405
Bolaget ska bedriva marknadsföring, rådgivning och konsultation inom byggbranschen med all därmed förenlig verksamhet, omfattande men inte begränsat till entreprenader, projektering, förvaltning, kvalitetsansvar samt bes ...
BEARINCO AB
Org.nr: 556361-2596
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom marknadsföring, handel med bildelar samt förvalta kapital jämte idka därmed förenliga verksamheter.
Bokförlaget Dar Al-Muna AB
Org.nr: 556795-0406
Bolaget ska bedriva bokförlag, företrädesvis genom utgivning och marknadsföring av modern barn-, ungdoms- och vuxenlitteratur översatt till arabiska, farsi och andra språk.
Bondelid Invest AB
Org.nr: 556687-8434
Bolaget ska bedriva konceptutveckling och konsultativ rådgivning inom affärsutveckling, marknadsföring och organisation samt därmed förenlig verksamhet.
Bridgetools Advisers AB
Org.nr: 556778-1264
Företaget kommer att bedriva konsultverksamhet främst inom området marknadsföring. Företaget kommer också att vara delägare i andra företag.
Brinken Management AB
Org.nr: 556427-9783
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom marknadsföring och företagsledning samt idka därmed förenlig verksamhet.
byBifrost AB
Org.nr: 556660-8963
Bolaget ska bedriva verksamhet inom design, produktutveckling, tillverkning, marknadsföring och handel med produkter för barn. Vidare kommer verksamhet bedrivas inom områdena annan produktutveckling och design inom appar ...
C Wimert Consulting AB
Org.nr: 556892-5753
Företaget ska bedriva rådgivning, utbildning och ledarskap inom kommunikation & PR, marknadsföring och försäljning inom alla branscher med betoning på energibranschen.
Cardomin AB
Org.nr: 556310-5906
Bolaget ska ha till sitt föremål för sin verksamhet att idka ekonomisk och juridisk konsultverksamhet och därmed förenlig verksamhet. Vidare ska bolaget ha till ändamål för sin verksamhet att äga och förvalta konst, fast ...