Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Cardomin AB

"Bolaget ska ha till sitt föremål för sin verksamhet att idka ekonomisk och juridisk konsultverksamhet och därmed förenlig verksamhet. Vidare ska bolaget ha till ändamål för sin verksamhet att äga och förvalta konst, fast egendom, samt lös egendom i övrigt. Bolaget ska även självt eller genom annat bolag bedriva marknadsföring och handel med företrädesvis medicinska produkter samt hushållstekniska och medicintekniska produkter."
Finns i branscher på Wedoo: Konst - Konsult - Marknadsföring
Org.nr: 556310-5906
Företagsform: Aktiebolag