Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Aktiebolaget Familia

"Bolaget skall köpa och sälja fastigheter, konst, antikviteter och värdehandlingar, bedriva agenturrörelse huvudsakligen avseende korta varor och industriförnödenheter, finansiering i samband därmed dock ej sådan verksamhet som avser lag om bankrörelselagen eller lagen om finansieringsverksamhet samt att omfatta styrelsetjänst och konsulterande verksamhet inom företagsekonomi och juridik ävensom idka därmed förenlig verksamhet."
Finns i branscher på Wedoo: Antikviteter - Fastigheter - Industriförnödenheter - Juridik - Konst
Org.nr: 556069-8275
Företagsform: Aktiebolag