Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Antikviteter i Djursholm

A&R Private Art AB
Org.nr: 556779-8011
Aktiebolaget ska bedriva förmedling av konst och antikviteter, rådgivning vid köp och försäljning av konst, personaluthyrning vid behov samt därmed förenlig aktivitet.
Aktiebolaget Familia
Org.nr: 556069-8275
Bolaget skall köpa och sälja fastigheter, konst, antikviteter och värdehandlingar, bedriva agenturrörelse huvudsakligen avseende korta varor och industriförnödenheter, finansiering i samband därmed dock ej sådan verksamh ...
Aktiebolaget Fyrinvest
Org.nr: 556317-5735
Bolaget skall bedriva handel med aktier, optioner och räntebärande värdepapper i huvudsak på kort och medellång sikt. Bolaget skall även bedriva handel med filatelistiska objekt, antikviteter, äkta mattor och konst.
Altoni AB
Org.nr: 556794-9259
Bolaget ska köpa, sälja, hyra ut och förvalta lös och fast egendom (inklusive aktier, värdepapper, fastigheter, konst och antikviteter) samt direkt och indirekt genom dotter- och intressebolag aktivt tillhandahålla riskk ...
Applied Partner & Arts PG AB
Org.nr: 556657-1401
Bolaget ska bedriva rådgivning och s k management consulting till företag och privatpersoner. Tjänsterna omfattar coaching, utveckling av organisation och affärsstrategier. Handel med fasta tillgångar och lösöre, främst ...
Art and More AB
Org.nr: 556914-4750
Bolaget skall driva nationell samt internationell handel med konst och antikviteter, litteratur, designprodukter, inrednings- och presentartiklar, agentur-, galleri- e-handel- och caférörelse samt rådgivning och därmed f ...
Bråvalla Investeringar AB
Org.nr: 556551-2554
Bolaget skall i investeringssyfte äga och förvalta aktier(inklusive andra finansiella instrument), fastigheter, bostadsrätter, ädla metaller, antikviteter samt fordon. Bolaget skall därutöver förvalta den likvid som erhå ...
CAAB China Arts AB
Org.nr: 556304-0780
Bolaget skall driva förlagsverksamhet såsom översättning av böcker samt köp och försäljning av antikviteter och eller konst. Vidare skall bolaget driva handel med värdepapper samt därmed sammanhängande verksamhet.
CAVE Residential AB
Org.nr: 559014-9299
Bolaget skall bedriva fastighetsförmedling, fastighetsförvaltning och uthyrning, fastighetsunderhåll, juridiska konsultationer, organisations- och administrationskonsultationer, handel med värdepapper, handel med konst o ...
CeSu Invest AB
Org.nr: 556625-5856
Bolaget skall driva verksamhet inom områdena ekonomisk-, organisatorisk- och ledarskapskonsultation, utbildning och föredragshållande, författande och journalistik samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall också bed ...
Djursholms Bokantikvariat HB
Org.nr: 969620-4552
Handel med böcker, frimärken, konst, antikviteter samt därmed förenlig verksamhet.
Doktor Edwall AB
Org.nr: 556820-9570
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet och företagsutveckling, undervisning, utbildning och praktik inom i första hand medicin, odontologi och friskvård samt konsulttjänster och därmed förenlig verksamhet, även styrelseup ...
Enebybergs Sjukgymnastik & Rehab AB
Org.nr: 556696-0950
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva sjukgymnastik, hälso- och friskvård i anslutning härtill, handel med värde- papper, konst och antikviteter ävensom annan härmed jämförlig verksamhet.
Investment Aktiebolaget Centaros
Org.nr: 556239-5292
Bolaget skall äga och bedriva handel med värdepapper, ädelstenar och ädelmetaller, konst och antikviteter, utföra datakonsulttjänster samt därmed förenlig verksamhet.
KANT Consulting AB
Org.nr: 556661-3617
Bolaget ska tillhandahålla produkter och tjänster inom IT-verksamhet med fokus på bank och finans samt handla med värdepapper och fastigheter eller antikviteter och därmed förenlig verksamhet.
Kebina AB
Org.nr: 556330-1273
Bolaget skall bedriva medicinsk konsultverksamhet, handel med medicinska produkter och handel med fast egendom, aktier, värdepapper, konst och antikviteter samt förvaltning av fast- och lös egendom samt därmed förenlig v ...
L. Edelstam, Konst & Antikviteter AB
Org.nr: 556152-0775
Bolaget skall bedriva handel med konst, antikviteter och design samt därmed förenlig verksamhet.
MIDBACKEN AB
Org.nr: 556432-0462
Bolaget skall idka innehav och förvaltning av fastigheter samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall även driva handel med konst och antikviteter.
Possessio AB
Org.nr: 556583-4362
Bolaget skall bedriva förädling, förvaltning och drift av fastigheter, lokaler och anläggningar samt handel och förvaltning av aktier, andelar, värdepapper, antikviteter och bolag och idka därmed förenlig verksamhet.
R B TRADE AB
Org.nr: 556980-8263
Bolaget ska bedriva juridisk rådgivnings- och utbildnings- verksamhet i och utanför Sverige, uppdragsfotografering, inredningstjänster, köpa och sälja och förvalta fordrings- rätter, fordringar, fast egendom och fastighe ...