Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Konst i Djursholm

Sperto AB
Org.nr: 556968-6578
Bolaget skall erbjuda tjänster inom företagsutveckling, foto och konst samt äga och förvalta fast egendom, äga och förvalta konst och foto samt äga och bedriva handel med värdepapper för egen räkning.
Stiftelsekonsult i Stockholm AB
Org.nr: 556972-4494
Bolaget ska ha till föremål för sin verksamhet att idka ekonomisk och juridisk konsultverksamhet och annan därmed förenlig verksamhet. Vidare ska bolaget ha till ändamål för sin verksamhet att äga och förvalta konst, fas ...
T2 Education AB
Org.nr: 556965-8692
Aktiebolaget ska bedriva utbildning, kurs- och konsultverksamhet inom konst och skolutveckling. Även idka handel och produktion av konst och musik samt därmed liknande verksamhet.
TANSUN AB
Org.nr: 556347-7487
Bolaget skall direkt eller indirekt, bedriva konsultverksamhet inom företagsutveckling, strategiarbete, finansieringsstrukturer, kapitalrationalisering och bolagsförsäljning. Dessutom bedrivs jord- och skogsbruk, handel ...
Vasaholmen 1 AB
Org.nr: 556534-9312
Bolaget skall bedriva internationell konsultverksamhet inom bygg-, verkstadsindustri-, fastighets- och finansbranscherna samt äga och idka handel med värdepapper, konst och antikviteter, äga och förvalta samt handla med ...
Vasaholmen AB
Org.nr: 556655-0611
Bolaget skall bedriva internationell konsultverksamhet inom bygg-, verkstadsindustri-, fastighets- och finansbranscherna samt äga och idka handel med värdepapper, konst och antikviteter, äga och förvalta samt handla med ...
Vision B Jerneld AB
Org.nr: 556218-8853
Bolaget skall bedriva forskning inom diabetesögonsjukvård och navaloftalmologi samt bedriva ögonsjukvård och ögonmedicinsk undervisning. Bolaget skall äga och förvalta fastigheter, bedriva handel och förvaltning av konst ...