Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Hushållsnära tjänster i Örebro

A-omsorg AB
Org.nr: 556918-5035
Företaget har till ändamål att erbjuda medborgarna tjänster inom vård och omsorg, LOV (Lagen om valfrihet) och hushållsnära tjänster samt lokalvård i vilket medlemmarna bereds arbete samt att bedriva därmed liknande verk ...
AB Fagers Hemservice
Org.nr: 556899-3595
Aktiebolaget ska utföra servicetjänster till äldre, såsom städning, tvätt, inköp samt därmed förenlig verksamhet. Hushållsnära tjänster som innefattar RUT och ROT samt även bedriva omvårdnadstjänster inom hemtjänsten som ...
B. Eckard AB
Org.nr: 556722-5122
Bolaget ska bedriva produktutveckling, marknadsföring och försäljning av varor inom byggnation, elektronik och informationteknologi idéer, tjänster, utbildning och författande inom marknadsföring, affärsutveckling, perso ...
Byggstädarn i Nerike AB
Org.nr: 556964-2613
Städverksamhet, hushållsnära tjänster och byggverksamhet samt därmed förenlig verksamhet.
Compida AB
Org.nr: 556721-4951
Bolaget skall bedriva köp och försäljning samt äga och förvalta fast egendom, fastighetsskötsel, byggnadsverksamhet, hushållsnära tjänster såsom städning och trädgårdsskötsel till såväl juridiska som fysiska personer, pe ...
Dream Team Facilities AB
Org.nr: 556972-2894
Bolaget ska bedriva städning, hushållsnära tjänster och fastighetsskötsel åt företag och privatpersoner samt därmed förenlig verksamhet.
Euro4work Home KB
Org.nr: 969705-3693
Försäljning av hushållsnära tjänster såsom städning, strykning, matlagning i hemmet och liknande arbeten.
Filippa Green AB
Org.nr: 559035-4618
Hushållsnära tjänster, städning av bostäder och kontor.
Hemservicio24 AB
Org.nr: 556779-0547
Bolaget skall erbjuda hushållsnära tjänster och därmed förenlig verksamhet på olika språk för äldre människor med funktionsnedsättning, verksamhet inom om-, nu- och tillbyggnationer samt renoveringstjänster i Sverige och ...
Inday Michel Albynt AB
Org.nr: 556991-4731
Företaget ska bedriva handel, import och export med asiatiska livsmedel, hygien- artiklar och underhållningsmedia. Konsultation, utbildning och utförande av tjänster inom kommunikation , grafisk formgivning, organisation ...
IWTM Sverige AB
Org.nr: 559026-8313
Bolaget ska bedriva byggtjänster samt konsultation, hushållsnära tjänster såsom städning och trädgårdsarbete samt konsultation, försäljning, import och export av produkter för vattenbehandling, luftförbättring, energiopt ...
John Ekströms Bygg AB
Org.nr: 556212-0468
Bolaget skall bedriva byggnadsrörelse, fastighetsförvaltning, hushållsnära tjänster och därmed förenlig verksamhet.
Kloka val AB
Org.nr: 556896-3713
Bolaget ska bedriva städ- och lokalvårdsverksamhet, fastighetsservice, hushållsnära tjänster, hemtjänst och bemanningsverksamhet, samt äga och förvalta fast och lös egendom samt därmed förenlig verksamhet.
Lecaro AB
Org.nr: 556938-0115
Företaget ska utföra uppdrag såsom hushållsnära tjänster och renoverings-, ombyggnads- och tillbyggnadstjänster till privatmarknaden samt bedriva personaluthyrning inom näringsliv och omsorg.
Lendeco AB
Org.nr: 556408-0926
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att bedriva fastighetsförmedling, att bedriva köp, försäljning samt förvaltning av fast egendom, fastighetsskötsel, byggnadsverksamhet, hushållsnära tjänster, att äga och förva ...
Noridicum Bygg & Handels AB
Org.nr: 556907-9675
Företaget ska bedriva verksamhet inom hushållsnära tjänster, byggnadsverksamhet, äga och förvalta fastigheter, fastighetsförmedling, jämte därmed förenlig verksamhet.
Per Scherdin Bygg & Inredning AB
Org.nr: 556583-5047
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva byggverksamhet, reparation, service och försäljning av husvagnar, försäljning av konfektionsvaror, försäljning av hushållsnära tjänster och konsultationer inom IT, bedriva ...
RC. Hemservice AB
Org.nr: 556885-6347
Aktiebolaget ska utföra personaluthyrning inom hemtjänst, hemvård, hushållsnära tjänster, samt städ.
Renova Care AB
Org.nr: 556645-9870
Bolaget ska bedriva uthyrning av personal inom hälso- och sjukvård, entreprenadverksamhet inom hälso- och sjukvård samt personalrekrytering, tillhandahålla personliga assistenter för brukare med rätt till assistansersätt ...
Service är A&O i Örebro AB
Org.nr: 559037-5829
Företaget ska vara verksamt och bedriva service, bland annat hushållsnära tjänster. Företagets verksamhetsområden kommer att vara inom trädgårdsservice, fixartjänster, städ, fönsterputs, flytthjälp, inköp av exempelvis m ...