Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Compida AB

"Bolaget skall bedriva köp och försäljning samt äga och förvalta fast egendom, fastighetsskötsel, byggnadsverksamhet, hushållsnära tjänster såsom städning och trädgårdsskötsel till såväl juridiska som fysiska personer, personaluthyrning, att äga och förvalta aktier och värdehandlingar varmed avses verksamhet som ej faller under bankinspektionens regler, samt idka därmed förenlig verksamhet."
Org.nr: 556721-4951
Företagsform: Aktiebolag