Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Renova Care AB

"Bolaget ska bedriva uthyrning av personal inom hälso- och sjukvård, entreprenadverksamhet inom hälso- och sjukvård samt personalrekrytering, tillhandahålla personliga assistenter för brukare med rätt till assistansersättning enlig lagen om assistansersättning, samt tillhandahålla utbildning, rådgivning och konsulttjänster inom social omsorg. Utföra hushållsnära tjänster såsom städning i hem även utföra hemtjänst och hemvård. Inneha, sälja och förvalta värdepapper och fastigheter och ädelmetaller såsom guld och silver samt svenska mynt och därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska utföra tjänster inom hushållsnära tjänster loven "Eget val". Bolaget skall även tillhandahålla tolkservice, handledning, telefontolkning, översättning inom bland annat privata boenden'asylboende, statliga samt kommunala verksamheter inom hälso- och sjukvård, social omsorg, skola och om vårdnad."
Org.nr: 556645-9870
Företagsform: Aktiebolag