Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Fastigheter i Örebro

1 Hem Fastigheter AB
Org.nr: 556899-6697
Aktiebolaget ska bedriva konsultverksamhet inom fastighetsbranschen, äga och bedriva förvalning av fastigheter samt därmed förenlig verksamhet.
2 P Fastigheter AB
Org.nr: 559011-6942
Bolaget ska äga och förvalta fastigheter och därmed förenlig verksamhet.
3xJ Holding AB
Org.nr: 556943-6586
Bolaget ska bedriva handel med fastigheter, äga och förvalta aktier och värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
A & D Invest AB
Org.nr: 559032-2284
Bolagets verksamhet ska bestå av att äga och förvalta fastigheter och värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
A & K Konsulting i Örebro AB
Org.nr: 556446-1357
Aktiebolaget ska bedriva konsultverksamhet inom värdepapper, fastigheter, byggentreprenader och därmed förenlig verksamhet.
A. Ivarssons fastigheter i Stockholm AB
Org.nr: 556722-0677
Bolaget har till förmål för sin verksamhet att direkt eller genom dotterbolag förvärva, förvalta, förädla och avyttra fastigheter samt bedriva därmed förenlig verksamhet.
A.F. Tönnies Fastigheter AB
Org.nr: 556072-6472
Bolaget skall äga och förvalta fastigheter, bedriva handel med och förvaltning av värdepapper samt idka därmed förenlig verksamhet.
A.P.H. Invest AB
Org.nr: 556862-7342
Bolaget har till ändamål att köpa, sälja och förvalta fastigheter och värdepapper men också handel med skodon samt utöva därmed förenlig verksamhet.
AAT i Sverige AB
Org.nr: 556714-6914
Bolaget skall tillhandahålla personlig assistans till assistans- berättigade efter beslut enligt'LSSLASS, äga och förvalta värdepapper och fastigheter samt därmed förenlig verksamhet.
AB Husherren Fastigheter 2
Org.nr: 556549-9679
Bolaget skall bedriva handel med bilar och maskiner, äga och förvalta fast och lös egendom samt bedriva förenlig verksamhet.
AB Lokalhusman i Örebro
Org.nr: 556401-1582
Bolaget skall idka förvaltning av företagshus, fastigheter och värdepapper, ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
AB NDesign Sweden
Org.nr: 556719-2827
Bolaget ska bedriva produktion samt försäljning, uthyrning och utbildning inom digitala storbildslösningar. Därtill ska bolaget bedriva handel med värdepapper, äga och förvalta fastigheter samt därmed förenlig verksamhet ...
ABKP GLOBAL BYGG AB
Org.nr: 556906-2580
Bolaget skall bedriva byggnadsentreprenadverksamhet inom nybyggnationer samt rotbyggnationer. El samt VVS och ventilation entreprenader. Rekrytering samt bemmaning av personal inom nämnda områden. Handel med och förvaltn ...
Abramssons Fastighets AB
Org.nr: 556408-4704
Bolaget skall äga och förvalta fastigheter samt utöva därmed förenlig verksamhet.
ABTRAN AB
Org.nr: 556927-0746
Aktiebolaget skall bedriva mäklarverksamhet avseende företagsöverlåtelser, konsultverksamhet inom affärs- och organisationsutveckling, styrelsearbete och därmed sammanhängande tjänster och även idka därmed förenlig verks ...
Actionmind AB
Org.nr: 556854-3572
Konsultation inom företagsutveckling, försäljning, marknadsföring, PR, varumärkesstrategi och utveckling. Arrangemang av kongress, konferens, event och mässor Handel med kläder, sportartiklar, spaprodukter etc via butik ...
Adolfsbergs Bygg AB
Org.nr: 556785-8195
Bolaget skall bedriva byggverksamhet, uthyrning av personal samt handel och förvaltning av fastigheter, handel med värdepapper och därmed förenlig verksamhet.
Adolfsbergs Montage AB
Org.nr: 556716-9874
Bolagets verksamhet ska vara inom fastighetsservice, om-, till- och nybyggnad, äga och förvalta fastigheter samt montage av fastighetsnära produkter, konsultation, handel, reparation och underhåll inom båtbranschen och d ...
Affärskompetens i Örebro AB
Org.nr: 556785-7007
Bolaget ska bedriva handel med främst foto- och presentartiklar, godis, kort, ramar, smycken, väskor, kläder och accessoarer, fotoframkallning, föreläsningsverksamhet, konsultverksamhet inom affärsutveckling, reklam och ...
Agrippa Företagskonsult AB
Org.nr: 556537-2470
Bolaget skall bedriva marknadsföring och försäljning av produkter, tjänster och konsultverksamhet inom energi, miljö och transportområdet, köp försäljning och trading av fastigheter, värdebevis, valutor och ädelmetaller ...