Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Lendeco AB

"Bolaget har till föremål för sin verksamhet att bedriva fastighetsförmedling, att bedriva köp, försäljning samt förvaltning av fast egendom, fastighetsskötsel, byggnadsverksamhet, hushållsnära tjänster, att äga och förvalta aktier och värdehandlingar varmed avses verksamhet som ej faller under bankinspektionens regler, samt idka därmed förenlig verksamhet."
Org.nr: 556408-0926
Företagsform: Aktiebolag