Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

AB Fagers Hemservice

"Aktiebolaget ska utföra servicetjänster till äldre, såsom städning, tvätt, inköp samt därmed förenlig verksamhet. Hushållsnära tjänster som innefattar RUT och ROT samt även bedriva omvårdnadstjänster inom hemtjänsten som avser omsorg och vård i den äldres hem."
Finns i branscher på Wedoo: Hushållsnära tjänster
Org.nr: 556899-3595
Företagsform: Aktiebolag