Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

B. Eckard AB

"Bolaget ska bedriva produktutveckling, marknadsföring och försäljning av varor inom byggnation, elektronik och informationteknologi idéer, tjänster, utbildning och författande inom marknadsföring, affärsutveckling, personalutveckling och nationalekonomi. Sälja hushållsnära tjänster såsom hemtjänst, vård, omsorg, assistans, hemservice, städservice, byggservice, fastighetsservice, bemanningsverksamhet och personaluthyrning, äga, förvalta och handel med värdepapper, metaller och fastigheter samt idka därmed förenlig verksamhet och bedriva därmed förenlig verksamhet."
Org.nr: 556722-5122
Företagsform: Aktiebolag