Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Marknadsföring i Örebro

Actionmind AB
Org.nr: 556854-3572
Konsultation inom företagsutveckling, försäljning, marknadsföring, PR, varumärkesstrategi och utveckling. Arrangemang av kongress, konferens, event och mässor Handel med kläder, sportartiklar, spaprodukter etc via butik ...
Adrecord AB
Org.nr: 556799-5989
Bolaget skall bedriva internettjänster, förträdesvis inom marknadsföring och annonsförmedling via internet samt därmed förenlig verksamhet.
Affärskompetens i Örebro AB
Org.nr: 556785-7007
Bolaget ska bedriva handel med främst foto- och presentartiklar, godis, kort, ramar, smycken, väskor, kläder och accessoarer, fotoframkallning, föreläsningsverksamhet, konsultverksamhet inom affärsutveckling, reklam och ...
Agent & Marketing Consulting Örebro AB
Org.nr: 556650-5730
Bolaget skall bedriva agenturhandel med biltillbehör och verkstadsutrustning samt konsultverksamhet inom utbildning och marknadsföring ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Agera Marketing i Örebro AB
Org.nr: 556437-5896
Bolaget skall bedriva konsulterande verksamhet och försäljning inom området sponsring, marknadsföring, reklam och information, utgivning och försäljning av tidningar, informationsmaterial och trycksaker, samt idka annan ...
Agrippa Företagskonsult AB
Org.nr: 556537-2470
Bolaget skall bedriva marknadsföring och försäljning av produkter, tjänster och konsultverksamhet inom energi, miljö och transportområdet, köp försäljning och trading av fastigheter, värdebevis, valutor och ädelmetaller ...
Aktiebolaget Guldoch
Org.nr: 556303-0021
Bolaget skall bedriva producerande verksamhet, konsultverksamhet, förlagsverksamhet, förlagsverksamhet, artistverksamhet, kompositörsverksamhet, textverksamhet, textverksamhet, arrangörsverksamhet och handelsrörelse inom ...
Alfredo Film och Teater AB
Org.nr: 556799-4156
Bolaget ska idka producerande verksamhet, förlagsverksamhet, konstnärlig verksamhet, litterär verksamhet, artistverksamhet, kompositörsverksamhet, textverksamhet, arrangörsverksamhet, handelsrörelse och konsultverksamhet ...
ALS Consulting AB
Org.nr: 556795-2618
Bolaget skall äga och förvalta aktier och fastigheter samt bedriva konsulttjänster inom marknadsföring och tjänster inom motorsport samt därmed förenlig verksamhet.
Amarant AB
Org.nr: 556921-8315
Aktiebolaget skall inom och utom landet bedriva filantropisk verksamhet, stödja projekt för utbildning, sjukvård och katastrofhjälp. För att finansiera detta bedriva verksamhet inom följande områden. Utbildning, kurser o ...
Amelia Music AB
Org.nr: 556296-9146
Bolaget skall idka producerande verksamhet, konsultverksamhet, förlagsverksamhet, artistverksamhet, kompositörsverksamhet, textverksamhet, arrangörsverksamhet, och handelsrörelse inom marknadsföring, PR, reklam, konst, b ...
Amelia Productions AB
Org.nr: 556419-9387
Bolaget skall idka producerande verksamhet, konsultverksamhet, förlagsverksamhet, artistverksamhet, kompositörsverksamhet, textverksamhet, arrangörsverksamhet och handelsrörelse inom marknadsföring, PR, reklam, konst, bo ...
Amiata AB
Org.nr: 559010-8121
Bolaget skall hyra-köpa och försälja fastigheter och därmed förenlig verksamhet. Samt konsultverksamhet inom marknadsföring och utbildning.
Anger Productions HB
Org.nr: 969763-2769
Marknadsföring och Management tjänster inom event och musikbranschen. Även bokning av koserter och events innefattas i verksamheten.
ANKER-ZEMER Engineering AB
Org.nr: 556387-2125
Bolaget skall bedriva marknadsföring av programvaror för tekniska beräkningar samt konsultverksamhet i samband därmed, inklusive handels- och produktionsverksamhet.
Another Level AB
Org.nr: 556756-8224
Bolaget verksamhet ska vara att bedriva konsultverksamhet inom försäljning och marknadsföring. Produktion och utgivning av musikaliska verk. Artistframträdanden. Produktion av konserter och events.
AP Marknadskonsult AB
Org.nr: 556897-0304
Bolaget ska bedriva konsultationer inom marknadsföring samt därmed förenlig verksamhet.
Arne B Lundh Reklam & Marknadsföring AB
Org.nr: 556112-4222
Aktiebolaget ska bedriva uppdragsverksamhet samt konsultativ verksamhet främst inom områdena reklam och marknadsföring och därmed förenlig verksamhet. Tillika ska aktiebolaget bedriva handel med värdepapper och därmed fö ...
Artwork Örebro AB
Org.nr: 556641-5674
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att producera, konsultverksamhet, förlagsverksamhet, artistverksamhet, kompositörsverksamhet, textverksamhet, arrangörsverksamhet och handels- rörelse inom marknadsföring, PR, ...
Asahi Diamond Industrial Scandinavia AB
Org.nr: 559015-8936
Bolaget skall bedriva import, export, försäljning och marknadsföring av diverse verktyg och precisionsmaskiner som innehåller diamanter eller andra hårda material samt import, export, försäljning och marknadsföring av di ...