Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Amarant AB

"Aktiebolaget skall inom och utom landet bedriva filantropisk verksamhet, stödja projekt för utbildning, sjukvård och katastrofhjälp. För att finansiera detta bedriva verksamhet inom följande områden. Utbildning, kurser och seminarier inom ledarskap, organisation, marknadsföring och ekonomi. Bedriva konsultation och tjänster inom företagsledning, ekonomi, marknadsföring och organisationsutveckling. Tjänster inom mentorskap, rådgivning i livsfrågor. Försäljning av böcker, musik och media samt bedriva inspelningsstudio. Äga och förvalta bolag, fastigheter och värdepapper, samt därmed förenlig verksamhet."
Org.nr: 556921-8315
Företagsform: Aktiebolag