Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Bokföringsbyrå i Örebro

AB Raxas Redovisning och Bemanning
Org.nr: 556602-0722
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva redovisnings- byrå, uthyrning av konsulter och övrig personal, utbildning inom ekonomi och entreprenad samt därmed förenlig verksamhet.
Admit Ekonomi AB
Org.nr: 556571-1735
Bolaget skall bedriva verksamhet inom området redovisning, administration och ekonomistyrning samt därmed förenlig verksamhet.
Advokaterna Bohmansson & Schultz AB
Org.nr: 556631-8837
Aktiebolagets verksamhet skall bestå i att uteslutande under förutsättning av medgivande av medgivande från Svenska advokatsamfundets styrelse bedriva advokatverksamhet.
Agenzia AB
Org.nr: 556689-6246
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom redovisning och företagsadministration samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska även bedriva verksamhet med fordons- och båtreparationer, handel med fordon och båtar, utfö ...
Ags i Almby AB
Org.nr: 556963-5435
Bokföring och kontorshjälp. Yrkestrafikansvarig inom transportbranschen.
Aktiebolaget Wallenius & Pettersson
Org.nr: 556329-0146
Bolaget skall äga och förvalta fastigheter och värdehandlingar, konsultation inom ekonomiska och administrativa området jämte därmed förenlig verksamhet.
Alexis AB
Org.nr: 556938-1451
Aktiebolaget ska bedriva konsultverksamhet inom områdena bygg och ekonomi. Bolaget ska även äga och förvalta aktier och andra värdepapper.
Alkmans Ekonomi & Transport AB
Org.nr: 556736-7734
Förmålet för bolagets verksamhet skall vara ekonomitjänster såsom bokföring och kalkylering. Transporter på väg.
Almby Mode AB
Org.nr: 556265-2528
Bolaget skall bedriva design, tillverkning, köp och försäljning av kläder och textilier och därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall även bedriva bokföring, revision ekonomisk konsulting och därmed förenlig verksamhet.
Amarant AB
Org.nr: 556921-8315
Aktiebolaget skall inom och utom landet bedriva filantropisk verksamhet, stödja projekt för utbildning, sjukvård och katastrofhjälp. För att finansiera detta bedriva verksamhet inom följande områden. Utbildning, kurser o ...
Anki Jakobsson Redovisning AB
Org.nr: 556881-0237
Företaget ska bedriva redovisning och därmed förenlig verksamhet
Apel Partner Group AB
Org.nr: 559016-0205
Bolaget ska tillhandahålla konsulttjänster genom att stödja och utvärdera utvecklingsarbete, projektledning, samt konsulttjänster inom redovisning och ekonomi, rådgivning och mentorskap, arrangera event samt bedriva därm ...
Ar. Ea. L. Rådgivning KB
Org.nr: 969767-5602
Redovisning och rådgivningstjänster inom ekonomi och skatt.
Attersta Redovisning AB
Org.nr: 559004-9457
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva redovisnings- verksamhet, bokslut samt upprättande av deklarationer och därmed förenlig verksamhet.
Axén Finansinformation Redovisningsbyrå AB
Org.nr: 556839-4638
Bolagets verksamhet ska vara Redovisningstjänster samt därmed förenlig verksamhet. Äga och förvalta fast och lös egendom samt därmed förenlig verksamhet.
B Bergström Redovisning AB
Org.nr: 556687-2619
Föremålet för bolagets verksamhet är redovisning och konsultationer inom redovisnings- och bokföringsbranschen och därmed förenlig verksamhet.
Balance Economy Scandinavia AB
Org.nr: 556485-9816
Aktiebolaget ska bedriva verksamhet inom ekonomi och redovsiningstjänster och därmed förenlig verksamhet.
Bards Redovisningsbyrå AB
Org.nr: 556214-2371
Bolaget skall bedriva redovisning, administrativ konsult- verksamhet, fastighetsskötsel, snöröjning, byggnadsarbete, rivningsarbete samt bedriva verksamhet med hästar ävensom idka annan därmed förenlig verksamhet.
Bondsätters Förvaltnings AB
Org.nr: 556611-9516
Föremålet för bolagets verksamhet är bokföring, administration och därmed förenlig verksamhet samt personalbemanning, fastighetsförvaltning, förvaltning av aktier, uthyrningsverksamhet av släpfordon och import av sport o ...
Bromakon AB
Org.nr: 556790-2845
Ekonomiska konsultationer, management konsultationer och därmed förenlig verksamhet.