Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Kurser i Örebro

Amarant AB
Org.nr: 556921-8315
Aktiebolaget skall inom och utom landet bedriva filantropisk verksamhet, stödja projekt för utbildning, sjukvård och katastrofhjälp. För att finansiera detta bedriva verksamhet inom följande områden. Utbildning, kurser o ...
Charkhandlarn Saluhallen i Örebro AB
Org.nr: 556926-8104
Bolaget skall bedriva kött och charkvaror. Tillverkning samt grossistförsäljning av kött- och charkvaror och export och import av detsamma. Kurser i korvtillverkning, samt därmed förenlig verksamhet.
Drömkaos EF
Org.nr: 769625-9113
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att vara en trygg ekonomisk bas då föreningen jobbar med att producera och spela teater, sång och dansföreställningar för allmänheten. Verksa ...
HEAVENSDOOR AB
Org.nr: 556971-1442
Aktiebolaget ska bedriva: - Försäljning av second hand, retro och viss nyproduktion så som möbler, kläder, skor, accessoarer, inredningsdetaljer, musik, båt, bil- och mc-relaterade varor. - Konstgalleri med egna utställn ...
Jing Jang AB
Org.nr: 556556-3920
Bolaget skall bedriva design, utformning, tillverkning, produktion och försäljning av konfektionsvaror, böcker och leksaker. Vidare skall bolaget idka producerande verksamhet, konsultverksamhet, förlagsverksamhet, konstn ...
KulturCentralen Örebro, EF
Org.nr: 769610-3097
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att bereda medlemmarna arbete med projektledning av kulturprojekt i olika former och konstarter, i egen regi eller i samverkan med olika sama ...
LEKOM Ledning & Kompetens AB
Org.nr: 556356-1819
Bolaget skall bedriva konsulterande verksamhet i företagsutveckling, kompetensutveckling och övriga personaladministrativa frågor, utveckla, marknadsföra och leda program, seminarier och kurser, bedriva handel med lös eg ...
LNJ Vocal HB
Org.nr: 969671-8171
Vokala framträdanden (spelningar, konserter). Privata sånglektioner och kurser.
Mellansvenska Företagslinjen AB
Org.nr: 556374-3789
Bolaget skall utföra konsulttjänster inom telekommunikation, information, utbildning, kurser och konferenser och därmed sammanhörande arrangemang samt äga, försälja, hyra ut och förvalta fast och lös egendom såsom maskin ...
Mias Unikt AB
Org.nr: 556828-9960
Bolaget ska bedriva frisörverksamhet, makeup, naglar, utbildningar, kurser samt uthyrning av arbetsplatser.
Ola Stålnacke Utbildningar AB
Org.nr: 556558-7507
Bolaget skall bedriva kurser och utbildning inom personalfrågor, etik-moral samt debriefing. Förvaltning av fast och lös egendom jämte därmed förenlig verksamhet.
Pang Travel & Education AB
Org.nr: 556927-5240
Bolaget skall bedriva resebyrårörelse och därvid producera, arrangera, sälja och förmedla resor till Kina i grupp och på egen hand samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall anordna konferenser och kurser, bedriva ko ...
Salta Bönan AB
Org.nr: 556722-1766
Aktiebolaget ska bedriva försäljning av delikatesser och därtill hörande produkter, utbildningar och kurser inom livsmedel och dykning, samt arrangera resor inom upplevelseaktiviteter såsom dykning och lisvmedelsprodukti ...
Saltpannan AB
Org.nr: 556509-0304
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom hälso- och sjukvård och omvårdnad samt data. Försäljning av kurser, föreläsningar och läromedel samt därmed förenlig verksamhet.
Samtalsforum Psykoterapi i Örebro AB
Org.nr: 556977-2766
Bolaget huvudsakliga verksamhet är att bedriva behandling med psykoterapi samt ge psykosocial handledning till personer som arbetar inom människovårdande yrken. Tillhandahålla utbildning i form av kurser och föreläsninga ...
Studio 29 AB
Org.nr: 556780-1278
Företaget ska bedriva musikverksamhet. Lektioner, kurser, gitarr, musikgrupper, studioteknik. Studio, inspelningar av olika slag i företagets musikstudio, både amatör, demo och professionella produktioner. Bokning av spe ...
Trend Tyg o Garn i Örebro AB
Org.nr: 556607-4786
Bolaget skall bedriva handel med tyger, sybehör och garner samt ordna kurser i sömnad och därmed förenlig verksamhet.
Valideringsverkstan AB
Org.nr: 556968-6305
Företaget ska bedriva kompetensutveckling för omvårdnadspersonal inom vård och omsorg genom validering och utbildning. Betyg ges mot kurser inom gymnasieskolans vård och omsorgsprogram motsvarande undersköterska. Dessuto ...
Westblad Åkeri AB
Org.nr: 556578-0086
Bolaget skall bedriva åkeriverksamhet, kurser och konsultverk- samhet även uthyrning av trafikvakter i åkeri och entreprenad- branscher även idka värdepappershandel samt därmed förenlig verksamhet.