Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

LEKOM Ledning & Kompetens AB

"Bolaget skall bedriva konsulterande verksamhet i företagsutveckling, kompetensutveckling och övriga personaladministrativa frågor, utveckla, marknadsföra och leda program, seminarier och kurser, bedriva handel med lös egendom som har samband med nämnd verksamhet samt idka därmed förenlig verksamhet."
Finns i branscher på Wedoo: Företagsutveckling - Konsult - Kurser
Org.nr: 556356-1819
Företagsform: Aktiebolag