Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Jing Jang AB

"Bolaget skall bedriva design, utformning, tillverkning, produktion och försäljning av konfektionsvaror, böcker och leksaker. Vidare skall bolaget idka producerande verksamhet, konsultverksamhet, förlagsverksamhet, konstnärlig och litterär verksamhet inom mediabranschen samt idka därmed förenlig verksamhet. Vidare skall boalget idka utbildningar, kurser, föreläsningar, kropps- och samtalsbehandligar. Därjämte kan bolaget köpa, sälja och förvalta aktier, obligationer, reverser, andelar, fastigheter samt köpa och sälja administrativa tjänster, ingå borgensåtaganden samt idka därmed förenlig verksamhet, dock ej sådan verksamhet som avses i lag om bankrörelse eller lag om finansieringsverksamhet. Tillika äger bolaget rätt att för dotterbolag och närbesläktade företag ingå borgensåtagande, så och till dessa lämna lån."
Finns i branscher på Wedoo: Böcker - Fastigheter - Föreläsningar - Industridesigner - Kurser - Leksaker
Org.nr: 556556-3920
Företagsform: Aktiebolag