Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Föreläsningar i Örebro

ACSE AB
Org.nr: 559026-6648
Aktiebolaget skall sälja hyra ut 1. sociala tjänster i form av socialsekreterare för uppgifter såsom utredning handläggning 2. handledning inom socialt arbete kriminalvård sjukhus och skola 3. organisationskonsultation o ...
AgroMind AB
Org.nr: 556702-6462
Bolaget skall bedriva konsult- och rådgivningsuppdrag inom personal och företagsutveckling, föreläsningar och utbildningar, förvaltning av fastigheter och värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
AKSETTA AB
Org.nr: 556787-3764
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet med kompetensutveckling genom utbildningar och föreläsningar. Bolaget ska skriva och ge ut egen litteratur samt äga och förvalta värdepapper, fast egendom samt därmed förelnlig verks ...
Arcantil AB
Org.nr: 556796-6154
Aktiebolagets verksamhet ska vara att bedriva konsultverksamhet inom farmaseptiska substanser, produkter och tillbehör samt läkemedels substanser och produkter samt tillbehör. Föreläsningar, föredrag, moderatoruppdrag, f ...
Benny's Friskcentrum AB
Org.nr: 556817-0749
Bolaget ska bedriva sjukgymnastik, akupunktur, massage, idrottsmedicinering, el-terapi och föreläsningar, verka som personlig tränare och ge kostråd samt därmed förenlig verksamhet.
Björk & Strömberg / Historisk text HB
Org.nr: 969740-2635
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom utbildningsområdet, genom bland annat textproduktion och föreläsningar, samt därmed förenlig verksamhet.
Black Door HB
Org.nr: 969763-4112
Galleriverksamhet, föreläsningar, försäljning av fotografier, konst och böcker.
Bloton Öppenvård AB
Org.nr: 556765-1913
Bolaget skall bedriva psykosocial behandling för ungdomar och vuxna, undervisning och föreläsningar och förvaltning av värdepapper, samt därmed förenlig verksamhet.
Borgencrantz Läkarservice, Hälsa & Livsstil AB
Org.nr: 556887-1346
Aktiebolaget ska utföra konsultationer, föreläsningar och studier inom läkarområdet samt bedriva försäljning av hälsoprodukter och tävlingsverksamhet med hästar jämte därmed förenlig verksamhet.
Caminando AB
Org.nr: 556937-9554
Bolaget skall bedriva författarverksamhet och journalistisk verksamhet samt sälja böcker, hålla föreläsningar och därmed förenlig verksamhet.
Carmentus AB
Org.nr: 556716-4495
Bolagets verksamhet skall inefatta att inom media som Radio och TV och Webproduktioner, bedriva konsultverksamhet inom projektledning, konflikthantering, utbildning, barnlitteratur, upplelevelsearrangemang, filmade förel ...
Comstedt & Co AB
Org.nr: 556888-4810
Konsultverksamhet och föreläsningar inom projektledning, turism, evenemang, ledarskap och entreprenörskap.
Creative House Örebro EF
Org.nr: 769630-5460
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att: - Driva projekt som syftar till att utveckla kulturella och kreativa näringar - Anordna föreläsningar för medlemmar och externa kunder - ...
Cronas Friskvård i Örebro AB
Org.nr: 556947-9701
Bolaget ska främja människors hälsa via manuell medicin och föreläsningar samt därmed förenlig verksamhet.
Dahl & Dahl preventions- & beroendecenter AB
Org.nr: 556634-7976
Bolaget skall bedriva föreläsningar och konsulinsatser i sociala frågor samt idka därmed förenlig verksamhet.
DELSAM AB
Org.nr: 556921-5808
Föreläsningar och konsultverksamhet gällande delaktighet och samverkan.
DMME aktiviteter AB
Org.nr: 559002-6828
Bolaget skall köpa och sälja maskiner, mjukvaror, verktyg, reparationer, komponenter och bildelar, reparation och installation elektroniska delar för fordonsindustrin samt utveckla dessa produkter. Försäljning av bilar. ...
ENA kompetens HB
Org.nr: 969742-3789
Konsultverksamhet i form av projekt- och processledar- uppdrag, utbildningar, föreläsningar, personlig rådgivning samt instruktörsskap inom ämnesområdena som kompetens-, organisations-, arbetslivs- och hälsoutveckling. H ...
ENS Ett Narkotikafritt Sverige AB
Org.nr: 556871-2367
Bolaget ska bedriva föreläsningar och konsultinsatser i sociala frågor samt idka annan därmed förenlig verksamhet.
Eye Envision AB
Org.nr: 556985-3756
Föremålet för bolagets verksamhet är konsultarbete som ögonläkare, utbildning, föreläsningar och därmed förenlig verksamhet.