Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Fastigheter i Helsingborg

2013 RC AB
Org.nr: 556740-3018
Bolaget skall bedriva handel med hobby- och fritidsartiklar, främst inom sektorn för modellfarkoster, äga och förvalta värdepapper och fastigheter samt därmed förenlig verksamhet.
4-you Fastigheter i Helsingborg AB
Org.nr: 556635-2323
Bolaget skall företrädesvis äga och förvalta fastigheter samt driva handel med frukt ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
5 tjänster t5 AB
Org.nr: 556417-2707
Föremålet för bolagets verksamhet är att utföra tjänster inom olika områden. Internet tjänster och därmed förenlig verksamhet. Hushållsnära tjänster enligt lagen om hushållsnära tjänster. Uthyrning av lägenheter samt fas ...
A & G Schmidt Läkarkonsult AB
Org.nr: 556085-9588
Bolaget skall bedriva medicinsk diagnostik och terapi, förvaltning av fastigheter och värdepapper ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
A.J. Angel AB
Org.nr: 556320-3891
Bolaget skall bedriva grossistverksamhet inom textilbranschen, handel med värdepapper och fastigheter, konsultationer inom marknadsföring och affärsutveckling, ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
AB Bodil Larsson
Org.nr: 556950-7865
Aktiebolaget ska äga och förvalta fastigheter och värdepapper jämte därmed förenlig verksamhet.
AB Helsingborg Orkanen
Org.nr: 556795-2873
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att direkt eller indirekt äga och förvalta fastigheter jämte därmed förenlig verksamhet.
AB Helsingborgshem
Org.nr: 556048-0674
Bolaget ska ha till föremål för sin verksamhet att inom Helsingborgs stad förvärva, äga, sälja, förhyra och förvalta fastigheter eller tomträtter, bygga bostäder, affärslägenheter och kollektiva anordningar, bedriva stad ...
AB HHL Fastigheter
Org.nr: 556691-4395
Bolaget ska äga och förvalta fast egendom och aktier samt därmed förenlig verksamhet.
AB Karl XII 8
Org.nr: 556711-0720
Bolaget skall förvärva och förvalta fastigheter samt driva annan därmed förenlig verksamhet.
AB Katslösa 14:1
Org.nr: 556892-5837
Aktiebolaget skall äga samt förvalta fastigheter och värdepapper med därmed förenliga verksamheter.
AB Kronan 8
Org.nr: 556830-8075
Bolaget ska bedriva fastighetsförvaltning med egna fastigheter samt därmed förenlig verksamhet.
AB Lennart Anderssons Bostäder
Org.nr: 556760-5174
Bolaget ska äga och förvalta fastigheter samt därmed förenlig verksamhet.
AB Marie Herrström
Org.nr: 556950-7808
Aktiebolaget ska äga och förvalta fastigheter och värdepapper jämte därmed förenlig verksamhet.
AB Miatorpsgatan
Org.nr: 556719-6349
Bolaget ska förvärva och förvalta fastigheter samt driva därmed förenlig verksamhet.
AB Ronnie Larsson
Org.nr: 556950-7816
Aktiebolaget ska äga och förvalta fastigheter och värdepapper jämte därmed förenlig verksamhet.
AB Seglarevägen
Org.nr: 556177-6583
Bolaget skall importera, exportera, tillverka och försälja livsmedel ävensom idka därmed förenlig verksamhet, samt äga och förvalta fastigheter, aktier och andra värdepapper.
AB Similia
Org.nr: 556718-3974
Bolaget ska äga och förvalta fastigheter samt idka annan därmed förenlig verksamhet.
AB Uppsala Verkstadsgatan
Org.nr: 556504-3204
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att direkt eller indirekt äga och förvalta fastigheter jämte därmed förenlig verksamhet.
AB Varvsbryggan
Org.nr: 556631-1790
Föremålet för bolagets verksamhet är byggnation, reparation, underhåll, inköp, försäljning, förmedling och uthyrning av båtar och lös egendom, ävensom äga och förvalta fastigheter, aktier och lös egendom, liksom idka där ...