Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

AB Helsingborgshem

"Bolaget ska ha till föremål för sin verksamhet att inom Helsingborgs stad förvärva, äga, sälja, förhyra och förvalta fastigheter eller tomträtter, bygga bostäder, affärslägenheter och kollektiva anordningar, bedriva stadsdelsutveckling, producera el och värme, köpa och sälja bolag, äga och förvalta aktier i dotterbolag, samt bedriva härmed förenlig verksamhet. Det kommunala ändamålet med bolaget är att vara en viktig del i Helsingborgs stads utveckling för såväl kommuninvånare som för näringsliv genom förvaltning, anskaffning, avyttring och utveckling av attraktiva bostäder och stadsdelar."
Finns i branscher på Wedoo: Fastigheter
Org.nr: 556048-0674
Företagsform: Aktiebolag