Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Fastigheter i Helsingborg

Abato AB
Org.nr: 556514-9423
Föremålet för bolagets verksamhet är handel med livsmedel, förvaltning av fastigheter och värdepapper jämte därmed förenlig verksamhet.
Abraxa Fastighets AB
Org.nr: 556301-8034
Bolaget skall äga och förvalta samt driva handel med fastigheter och värdepapper, ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Accretio AB
Org.nr: 556416-3086
Aktiebolaget ska bedriva direkt eller indirekt förvaltning av fastigheter och värdepapper samt idka därmed förenlig verksamhet.
Acsale AB
Org.nr: 556689-1163
Bolaget ska äga och förvalta fastigheter samt värdepapper, därmed förenlig verksamhet.
Active Inredning & Montage AB
Org.nr: 556828-5885
Bolaget ska bedriva ny-, till- och ombyggnad av fastigheter, installation, renovering och montering av kök, badrum och kontor, försäljning av produkter inom kök och badrum, el- och vvs- installationer och el- och vvs-ser ...
Affärsmäklarna Borgelin & von Porat AB
Org.nr: 556793-1034
Bolaget skall bedriva mäklartjänster med kommersiella fastigheter och företag och därmed förenlig verksamhet.
Akelius Fastigheter i Helsingborg AB
Org.nr: 556080-5268
Bolaget ska äga och förvalta fastigheter ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
AB Henri Hansson
Org.nr: 556846-4308
Bolaget ska bedriva konsultation inom läkemedelsområdet, förvaltning av och handel med värdepapper samt äga och förvalta fastigheter och därmed förenlig verksamhet.
Aktiebolaget Danshuset Helsingborg
Org.nr: 556419-8686
Bolaget skall bedriva undervisning i dans, fastighetsförvaltning samt köpa och sälja fastigheter, bedriva handel med värdepapper, handel med skor och kläder, sälja telefonitjänster samt sälja web-anpassade IT-lösningar s ...
Aktiebolaget Halméns Musikinstrumenthandel
Org.nr: 556064-9468
Bolaget skall driva handel med musikinstrument , handel med fastigheter och värdepapper samt idka därmed förenlig verksamhet.
Aktiebolaget Lindskogs Mekaniska Verkstad
Org.nr: 556112-3208
Föremålet för bolagets verksamhet är att driva mekanisk verkstadsrörelse, specialtillverkning av maskindetaljer och verktyg till verkstads- och produktionsmaskiner (t ex produktionsmaskiner för tillverkning av koppar'alu ...
Aktiebolaget Mistralen
Org.nr: 556309-4308
Bolaget skall för egen och eller genom dotterbolag bedriva handel med, äga och förvalta fastigheter och värdepapper. Bedriva konsultverksamhet avseende företagsledning samt äga aktier i dotterbolag ävensom idka därmed fö ...
Aktiebolaget Solsidan
Org.nr: 556235-5593
Bolaget ska idka konsultverksamhet inom verksamhetsområdet ekonomi och management, köp och försäljning av fastigheter och värdepapper, uthyrning av maskiner och datorer samt därmed förenlig verksamhet.
Aktiebolaget Stengården Fastigheter
Org.nr: 556466-8969
Bolaget skall bedriva handel med och förvaltning av fastigheter samt försäljning av medicinsk-teknisk utrustning inom sjukvårdsbranschen och därmed förenlig verksamhet.
Aktiebolaget Stokra
Org.nr: 556054-8322
Bolaget ska bedriva konsultationer inom företagsledning och finansiering, äga och förvalta fastigheter och värdepapper samt bedriva därmed förenlig verksamhet.
Aktiebolaget Sven Klarin
Org.nr: 556124-8690
Bolaget skall köpa, äga och förvalta fastigheter och värdepapper, driva handel med konst och antikviteter, grossistverksamhet inom VVS, handel med hästar samt uppfödning och avelsrörelse, ävensom idka därmed förenlig ver ...
Aktiebolaget Svensk Säkerhetstjänst - Hittegodstjänst
Org.nr: 556217-2667
Bolaget skall bedriva verksamhet avseende registrering av identifikation på hittegods, spärrtjänster för förlorade värdeföremål, handel med värdepapper, äga och förvalta fastigheter samt idka därmed förenlig verksamhet.
Aktiebolaget Tuna-Carlssons Partiförsäljning
Org.nr: 556077-0256
Bolaget skall driva handel med frukt och grönsaker och därmed förenlig verksamhet samt förvalta värdepapper och fastigheter.
Akumaintressenter AB
Org.nr: 556423-7864
Bolaget skall bedriva inköp och försäljning av CD-skivor, videos, data- och tv-spel samt övrigt förekommande multimediaprodukter, försäljning av kläder och skor, bedriva familjehemsverksamhet, äga och förvalta fastighete ...
Al Mehdi Fastighetsbolag AB
Org.nr: 556862-1121
Bolaget skall äga och förvalta fastigheter och därmed förenlig verksamhet.