Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Fastigheter i Helsingborg

BlisterNet AB
Org.nr: 556764-9883
Bolaget skall bedriva drift och konsultering omfattande internetrelaterade tjänster däribland webbhotell, säkerhetsfrågor, redundansteknik, programutveckling, domännamn och webbproduktion, bedriva handel inom datorer och ...
Blizzing AB
Org.nr: 556815-6680
Bolagets verksamhet ska vara att bedriva handel med och förvaltning av värdepapper och fastigheter jämte därmed förenlig verksamhet.
BMTA Bygg Manager & Trading AB
Org.nr: 556958-8121
Byggentreprenad och import och export av byggvaror, möbler, kläder samt därtill förenlig verksamhet. Konsult och sport- relaterade uppgifter, såsom tränare och kursinstruktör.
Bodil Ahlström AB
Org.nr: 556680-8134
Bolaget ska bedriva förvaltning av värdepapper och fastigheter samt därmed förenlig verksamhet.
Bodil Norlin AB
Org.nr: 556767-0111
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva förmedling av fastigheter och idka därtill förenlig verksamhet samt äga, förvalta och handla med värdepapper och därmed förenlig verksamhet.
Bollspelaren 1 Fastigheter AB
Org.nr: 556820-9364
Producera äga, förädla och förvalta fastigheter, bedriva handel med värdepapper samt idka därmed förenlig verksamhet.
Bonaren Fastighets AB
Org.nr: 556963-6235
Aktiebolaget ska bedriva förvaltning av fastigheter jämte därmed förenlig verksamhet.
Bonfide i Viken AB
Org.nr: 556782-4064
Aktiebolaget ska bedriva verksamhet inom Management consultning, rekrytering och internationell handel, samt vara verksamma som företagsmäklare ( Värdera, rådgiva och sälja företag ). Bolaget skall även bedriva handel me ...
Boningen Mäklarfirma AB
Org.nr: 556763-3515
Bolaget ska bedriva förmedlingsverksamhet avseende fastigheter och bostadsrätter och därmed förenlig verksamhet.
Bonneli & Partners AB
Org.nr: 556932-2968
Bolaget skall direkt eller indirekt bedriva verksamhet inom managementconsulting, ekonomisk rådgivning, finansiell verksamhet, förvalta värdepapper och fastigheter och därmed förenlig verksamhet.
Bonneli AB
Org.nr: 556924-3925
Bolaget skall direkt eller indirekt bedriva verksamhet inom managementconsulting, ekonomisk rådgivning, finansiell verksamhet, förvalta värdepapper och fastigheter och därmed förenlig verksamhet.
Bonneli Holding AB
Org.nr: 556924-3917
Bolaget skall direkt eller indirekt bedriva verksamhet inom managementconsulting, ekonomisk rådgivning, finansiell verksamhet, förvalta värdepapper och fastigheter och därmed förenlig verksamhet.
Bordet i Helsingborg AB
Org.nr: 556856-4891
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet kring bolagsstyrning, marknadsföring, affärsplaner och koncernstrukturering samt rådgivning kring fastighetsförvärv, fastighetsförvaltning, energioptimering av fastigheter samt för ...
Borgs Fastigheter i Norrköping AB
Org.nr: 556688-0166
Bolaget ska, direkt eller indirekt, äga och förvalta värdepapper och fastigheter samt därmed förenlig verksamhet.
Borgs Förvaltning i Norrköping AB
Org.nr: 556020-1294
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att, direkt eller indirekt, äga och förvalta värdepapper och fastigheter samt därmed förenlig verksamhet.
Bostads AB Stenbocken
Org.nr: 556695-8129
Bolaget ska för egen del eller via dotterbolag bedriva handel med, äga och förvalta fastigheter och värdepapper, bedriva konsultverksamhet avseende företagsledning, äga aktier i dotterbolag samt idka därmed förenlig verk ...
Bramahus Fastighets AB
Org.nr: 556707-5675
Bolaget ska äga och förvalta fastigheter, bedriva handel med värdepapper samt annan därmed förenlig verksamhet.
Bring Frigo Fastighets AB
Org.nr: 556722-1089
Bolaget skall förvalta och hyra ut egna fastigheter samt idka därmed förenlig verksamhet.
Britts Fastigheter i Helsingborg AB
Org.nr: 556745-4011
Bolagets verksamhet ska vara att bedriva förvaltning av dotterbolag och fastigheter jämte därmed förenlig verksamhet.
BROSCO AB
Org.nr: 556834-6745
Föremålet för bolagets verksamhet är att äga och förvalta värdepapper, äga, hyra ut och förvalta fastigheter, bedriva bildemontering och återvinning av skrot, service och montering samt försäljning av nya och begagnade b ...