Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

AB HHL Fastigheter

"Bolaget ska äga och förvalta fast egendom och aktier samt därmed förenlig verksamhet."
Finns i branscher på Wedoo: Fastigheter
Org.nr: 556691-4395
Företagsform: Aktiebolag