Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

AB Varvsbryggan

"Föremålet för bolagets verksamhet är byggnation, reparation, underhåll, inköp, försäljning, förmedling och uthyrning av båtar och lös egendom, ävensom äga och förvalta fastigheter, aktier och lös egendom, liksom idka därmed förenlig verksamhet."
Finns i branscher på Wedoo: Fastigheter - Förmedling - Underhåll
Org.nr: 556631-1790
Företagsform: Aktiebolag