Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Underhåll i Helsingborg

AB Varvsbryggan
Org.nr: 556631-1790
Föremålet för bolagets verksamhet är byggnation, reparation, underhåll, inköp, försäljning, förmedling och uthyrning av båtar och lös egendom, ävensom äga och förvalta fastigheter, aktier och lös egendom, liksom idka där ...
Afton IT AB
Org.nr: 556656-5858
Bolaget skall bedriva IT-konsultationer såsom utveckling och underhåll av datasystem samt idka därmed förenlig verksamhet.
Aktiebolaget Caretia
Org.nr: 556566-4140
Bolaget skall bedriva underhåll och skötsel av passagerarfordon typ buss och tåg samt därmed förenlig verksamhet.
Alfatest AB
Org.nr: 556702-3956
Bolaget skall utföra inspektion och underhåll av fartyg samt därmed förenlig verksamhet.
Amaleigh AB
Org.nr: 556838-3029
Föremålet för bolagets verksamhet är att utföra konsulttjänster inom marknadsföring och koncernutveckling. Marknadsföring, försäljning av varor, distribution och servicetjänster inom medicinskteknologi. Importering och e ...
Aquagripp Service AB
Org.nr: 556944-7914
Bolaget ska bedriva serviceverksamhet inom pool- och spabranschen, bedriva försäljning av tillbehör och reservdelar för pooler och spabad samt utföra fastighetsskötsel avseende yttre underhåll och därmed förenlig verksam ...
ATS Tjänster AB
Org.nr: 556501-1011
Bolaget skall bedriva verksamhet avseende byggnation av, samt drift och underhåll av, elnät (lokal- och eller transmissionsnät) samt därmed sammanhörande verksamhet. Bolaget skall vidare bedriva handel med och förvaltnin ...
Backup Engineering Sweden AB
Org.nr: 556629-0374
Bolaget skall som arbetande konsulter bedriva installation, service, underhåll och drift, inom el, tele, data och därmed förenlig verksamhet.
Berglunds Bygg & Fastighetsservice i Helsingborg AB
Org.nr: 556687-9119
Bolaget skall bedriva byggande, reparation och underhåll av hus. Bolaget skall även förvalta fast och lös egendom, handel med värdepapper och därmed förenlig verksamhet.
Byggentreprenören GuNo AB
Org.nr: 556581-8738
Föremålet för bolagets verksamhet är reparation, underhåll och renovering av fastigheter samt därmed förenlig verksamhet.
Caral Web & Art Agency HB
Org.nr: 969698-8493
Webbyrå med fokus på att kunna tillhandahålla kunden med en komplett och skräddarsydd lösning på hur en webbsida ska utformas såsom design, utveckling, underhåll, e-handel. Förse och anpassa lämplig mjukvara till kunden ...
Caretia Rail AB
Org.nr: 556758-3637
Bolaget skall bedriva underhåll och skötsel av passagerarfordon inom tågsektorn samt därmed förenlig verksamhet.
Caretia Traffic Service AB
Org.nr: 556750-1340
Bolaget ska bedriva underhåll och skötsel av passagerarfordon såsom buss och tåg samt därmed förenlig verksamhet.
City Gruppen i Bjuv AB
Org.nr: 556567-9999
Bolagets verksamhet är maskinentreprenad inom byggnads och anläggningssektorn samt utföra reparationer och underhåll av fordon och maskiner samt markförbättringsarbeten och fastighetsförvaltning och därmed förenlig verks ...
CO Teknik i Helsingborg AB
Org.nr: 556724-0741
Bolaget ska bedriva underhåll och reparationer av rör för ventilation och VVS samt därmed förenlig verksamhet.
Cousticglo Scandinavia AB
Org.nr: 559022-4936
Bolaget skall bedriva reparation och underhåll av innertak samt därmed förenlig verksamhet.
Dimac AB
Org.nr: 556657-2094
Bolaget skall bedriva utbildning, produktutveckling, försäljning, licensiering, driftsättning, integration och underhåll av mjukvaruprodukter, webbhotell och webbtjänster på internet, handel med värdepapper, handel med o ...
EHANDELSE AB
Org.nr: 556861-7517
Aktiebolagets verksamhet ska vara att bedriva produktion och underhåll av webbaserade innehållstjänster, utveckling och tillhandahållande av e-handelssystem, konsultverksamhet inom e-handel och marknadsföring, handel med ...
Esca Clean AB
Org.nr: 556841-0442
Aktiebolaget har till föremål för sin verksamhet att, direkt eller indirekt bedriva försäljning och utförande av tjänster inom städbranschen, främst inom rengöring och underhåll av rulltrappor och rullband, inom EU samt ...
Fander Fastigheter AB
Org.nr: 556984-4367
Bolaget skall utföra underhåll och renoveringar på villafastigheter.